Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 1. července 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 30. června 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí rozsudku Městského soudu v Praze čj. 7A 278/2011-26-32 ze dne 29. dubna 2015, který byl vydán v řízení, jehož byl Úřad účastníkem (viz níže).

Dne 1. července 2015 byla žadateli poskytnuta částečně anonymizovaná verze požadovaného rozsudku.

Dokumenty