Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 3. října 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 3. října 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí anonymizovaných kopií tří správních rozhodnutí Úřadu, konkrétně se jednalo o rozhodnutí č.j. UOOU-01998/14-25 ze dne 16. července 2014, rozhodnutí č.j. UOOU-01998/14-30 ze dne 25. srpna 2014 a rozhodnutí č.j. UOOU-1998/14-35 ze dne 22. září 2014 (viz níže).

Všechny požadované dokumenty byly žadateli poskytnuty dne 13. října 2014.

Dokumenty