Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 29. května 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 29. května 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie pravomocných rozhodnutí Úřadu o uložení finanční sankce v řízeních vedených pod čj. SPR-4311/12 a čj. UOOU-04896/13 (viz níže).

Dne 6. června 2014 mu byly oba dokumenty v anonymizované podobě poskytnuty.

Dokumenty