Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 24. června 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 24. června 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. SPR-0595/11-21 ze dne 27. října 2011, kopii následné žaloby účastníka řízení ze dne 30. prosince 2011 a kopii vyjádření Úřadu k žalobě č.j. OPS-0003/12-15 ze dne 10. února 2012 (viz níže).

Žádost o informace byla částečně odmítnuta a požadované dokumenty byly žadateli dne 1. července 2014 poskytnuty v anonymizované formě, tedy bez osobních údajů osob dotčených neoprávněným zpracováním těchto údajů.

Dokumenty