Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 21. ledna 2014 (II)

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 21. ledna 2014 od J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopií správního rozhodnutí Úřadu, správní žaloby účastníka řízení a vyjádření Úřadu k podané žalobě ve věci sledování některých zaměstnanců České pošty, s.p., pomocí technologie GPS.

Dne 31. ledna 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Konkrétně mu byly poskytnuty následující dokumenty: rozhodnutí předsedy Úřadu čj. INSP1-3568/12-16 ze dne 3. ledna 2013, správní žaloba účastníka řízení, České pošty, s.p., ze dne 4. března 2013, následné vyjádření Úřadu jak k návrhu účastníka řízení na přiznání odkladného účinku žaloby, čj. UOOU-02809/13-3 ze dne 2. dubna 2013 a vyjádření k samotnému předmětu žaloby, čj. UOOU-02809/13-4 ze dne 19. dubna 2013. Žadateli bylo rovněž poskytnutno usnesení správního soudu k návrhu na přiznání odkladného účinku žaloby, čj. 6A 42/2013-26 ze dne 22. dubna 2013 (viz níže).

Dokumenty