Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 21. ledna 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 21. ledna 2014 od J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí tří kopií rozsudků Městského soudu v Praze vydaných v řízení, jejichž byl Úřad účastníkem. Žádost o poskytnutí informace byla částečně odmítnuta a požadované rozsudky byly žadateli poskytnuty v anonymizované podobě, bez osobních údajů dalších účastníků soudního sporu. Konkrétně se jednalo o rozsudek zn. 8 Ca 468/2008-69 ze dne 29. ledna 2009, rozsudek zn. 8 Ca 470/2008-68 ze dne 30. ledna 2009 a rozsudek zn. 8 Ca 469/2008-64 ze dne 30. ledna 2009 (viz níže).

Dokumenty