Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 19. října 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 19. října 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí správního rozhodnutí Úřadu č.j SPR-5638/09-49 ze dne 28. dubna 2010, pro úplnost bylo zpřístupněno i předcházející rozhodnutí v téže věci č.j. SPR-5638/09-34 ze dne 1. února 2010, a dále správní žaloba účastníka řízení ze dne 16. června 2010 a vyjádření Úřadu k podané žalobě č.j. OPS-0005/10-33 ze dne 13. září 2010 (viz níže).

Všechny uvedené dokumenty byly žadateli poskytnuty dne 24. října 2014, v souladu s jeho žádostí byl jeden z dokumentů, správní žaloba, anonymizován.

Dokumenty