Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 13. září 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 13. září 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí tří rozsudků Městského soudu v Praze vydaných v řízeních, jichž byl Úřad účastníkem. Konkrétně se jednalo o rozsudek zn. 11A 130/2012-63 ze dne 12. listopadu 2013, rozsudek zn. 3A 86/2011-89 ze dne 27. listopadu 2013 a rozsudek zn. 6A 120/2012-54 ze dne 23. srpna 2013 (viz níže).

Požadované dokumenty byly žadateli poskytnuty 17. září 2014, dva z nich přitom v anonymizované podobě.

Dokumenty