Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 23. května 2012

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 23. května 2012 od pana D. V. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopií všech rozhodnutí Úřadu, které Úřad vydal v řízení se společností DEREDES s.r.o.

Úřad dne 31. května 2012 jeho žádost částečně odmítl a následující dokumenty mu poskytl bez osobních údajů dotčených osob a svědků daných řízení, tedy v anonymizované podobě.

Dokumenty