Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 23. dubna 2012

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 23. dubna 2012 od pana Mgr. P. O. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací o správním řízení, ve kterém Úřad udělil za neoprávněné zpracování osobních údajů finanční sankci společnosti ekolo.cz s.r.o., IČ: 27141659.

Žadateli byly dne 26. dubna 2012 poskytnuty kopie rozhodnutí Úřadu v této věci, a to jak rozhodnutí orgánu prvého stupně, zn. SPR-8505/11-14 ze dne 2. února 2012, tak rozhodnutí předsedy Úřadu jako odvolacího orgánu, zn. SPR-8505/11-22/APP ze dne 19. dubna 2012 (viz níže).

Dokumenty