Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 21. června 2011

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 21. června 2011 od C.D.S.I., o.s., IČ: 22727965 (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval zaslání kopie obou rozhodnutí, které Úřad vydal v řízení s Hlavním městem Prahou ve věci projektu Opencard. Žadatel byl dne 23. června 2011 vyzván k upřesnění žádosti. To učinil dopisem doručeným Úřadu dne 11. července 2011, kde upřesnil, že požaduje zaslání kopie příslušného kontrolního protokolu.

Dne 20. července 2011 Úřad rozhodl tuto žádost částečně odmítnout, neboť poskytnutí informací získaných při kontrolní činnosti od kontrolovaného brání § 11 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím. Žadateli proto byly zpřístupněny ty části kontrolního protokolu (viz níže), které informace získané při kontrole neobsahují. Rovněž mu bylo zasláno Rozhodnutí předsedy o námitkách kontrolovaného (vin níže), které byly proti danému kontrolnímu protokolu podány.

Dokumenty