Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 11. dubna 2011

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 11. dubna od pana S. P. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad žádosti částečně vyhověl a dne 14. dubna 2011 požadované informace poskytl. V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnutých informací:

Žadatel požadoval poskytnutí kopií dokumentů ze správního řízení, které Úřad vedl s Archivem bezpečnostních složek. Žadateli byly poskytnuty anonymizované verze rozhodnutí Úřadu zn. SPR-6601/10-21 ze dne 31. ledna 2011, rozklad účastníka zn. ABS 797/2001 KR ze dne 14. února 2011 a rozhodnutí předsedy Úřadu o rozkladu zn. SPR-6601/10-27 ze dne 12. dubna 2011 (viz níže).

Dokumenty