Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 31. března 2010

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 31. března 2010 žádost pana JUDr. V. B., CSc. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Úřad žádosti vyhověl a dne 14. dubna 2010 požadované informace poskytl. V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnutých informací:

Žadatel požadoval poskytnutí jednacího řádu rozkladové komise předsedy Úřadu. Žadateli byla poskytnuta kopie Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 5/2008 ze dne 29. srpna 2008, kterým se vydává statut (viz níže) a Jednací řád rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů (viz níže)

Žadatel dále požadoval sdělení informace, zda je rozkladová komise stálá. K tomu mu bylo sděleno, že složení rozkladové komise je stálé a nemění se ad hoc k jednotlivým projednávaným případům.

Dokumenty