Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 8. ledna 2009

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 8. ledna 2009 žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím od pana M.J. Úřad žádosti vyhověl a tázané informace poskytl.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace:

Žadatel požádal o rozhodnutí ze správního řízení, které Úřad vedl se společností CYRRUS, a.s. Žadateli bylo zasláno rozhodnutí zn. 40/05/SŘ-OSČ, CJ07478/05UOOU ze dne 12. října 2005, kterým byla jmenované společnosti udělena sankce za porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále rozhodnutí zn. CJ00251/06UOOU (cs01305/05) ze dne 11. ledna 2006, kterým bylo rozhodnuto o rozkladu společnosti proti předchozímu rozhodnutí.

Úřad dále zveřejňuje obě uvedená rozhodnutí (viz níže).

Dokumenty