Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Úřad uspořádal konzultace pro pověřence

  1. Úvod
  2. Novinky
  3. Článek
Datum zveřejnění
Zpět na seznam

Úřad pro ochranu osobních údajů uspořádal dvě společné konzultace pověřenců pro ochranu osobních údajů spojené se vzájemnou výměnou prvních zkušeností.

Akce, které byly naplánovány v  budově Úřadu, hostily 27. června a 11. července pověřence z nejrůznějších institucí a organizací.

Se svými příspěvky zde vystoupili experti z ÚOOÚ. Vrchní rada pro vládní agendy Miroslava Matoušová přítomné seznámila s povinnostmi spojenými se jmenováním pověřenců a s nabytím účinnosti obecného nařízení. Velký prostor ve své přednášce pak věnovala právům subjektů údajů v souladu s GDPR a správné komunikaci, která správci osobních údajů pomůže tato práva naplnit, povinně zveřejňovaným informacím a dalším povinnostem správců pod zásadou transparentnosti.

Miroslava Matoušová a přednášející Jiří Žůrek

Ředitel odboru konzultačních agend Úřadu Jiří Žůrek sdělil, že z přijatých oznámení správců je zjevné, že pověřence jmenovaly i organizace, které ho jmenovat nemusí. „Typicky se jedná o školní jídelny, domovy dětí a mládeže, běžné spolky či městské knihovny. U těchto organizací není jmenování pověřence v drtivé většině opodstatněno. Vždy je však na každém správci, aby vyhodnotil, zdali se, s ohledem na aktivity, které provádí a které zná nejlépe, na něj vztahuje povinnost jmenovat pověřence či nikoli“, uvedl Žůrek. Ten zároveň přítomné informoval, že častou chybou povinných subjektů dle zákona o svobodném přístupu k informacím je, že zveřejní nejen poskytnutou informaci, ale současně i identifikační údaje žadatele, což je již nad dovolený rámec. Zopakoval i ujištění o nadále uvážlivém přístupu ÚOOÚ k pokutování, jehož cílem je především zajistit nápravu a zvyšovat povědomí o ochraně osobních údajů. (Úřad k tomuto tématu vydal v minulosti i své vyjádření.)

Vedoucí oddělení analytického Soňa Matochová se ve svém vystoupení věnovala  nutnosti zavedení GDPR v kontextu současného 

Soňa Matochová během svého vystoupení

technologického rozvoje. „GDPR je ambiciózní projekt, který usiluje o soulad mezi volným pohybem informací a ochranou soukromí. Důvodem pro jeho vznik byly názory občanů EU, kdy 80 procent z nich považuje ochranu svých osobních údajů za nedostatečnou“, zdůraznila Matochová, která se také vyjádřila k osobnostním předpokladům pověřenců. „Gratuluji vám k práci, kterou vykonáváte. Je zajímavá, prestižní a neobyčejně zodpovědná. Budete nepostradatelnými odborníky v každé organizaci, která chce, aby jí občané důvěřovali“, uvedla.

Závěr konzultací byl věnován diskusi a dotazům přítomných.

Konzultace pro pověřence byla další z řady osvětových akcí, kterých se zúčastnili či je rovnou pořádali pracovníci Úřadu. Ti za rok 2017 vystoupili na zhruba 90 seminářích či konferencích. Letos mají podobných akcí za sebou již téměř 60.

ÚOOÚ vydal k tématu pověřenců i obsáhlé vzdělávací materiály na svých webových stránkách. Naleznete je v rubrice GDPR (obecné nařízení).