Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Úřad úspěšně zvládl první půlrok s novou agendou

  1. Úvod
  2. Novinky
  3. Článek
Datum zveřejnění
Zpět na seznam

Úřad úspěšně zvládl první půlrok s novou agendou

Zákonodárci uložili Úřadu vykonávat novou působnost od 2. ledna 2020. Šlo o zcela novou agendu, pro kterou bylo třeba najít kvalifikované pracovní síly a zároveň se v oblasti okamžitě zorientovat a rozhodovat.

„Prvních šest měsíců bylo opravdu náročných. V současné době už máme obsazena všechna přidělená služební místa, ale nebylo tomu tak hned od začátku. I ve sníženém počtu jsme museli fungovat tak, abychom naše povinnosti plnili kvalitně a zároveň dodrželi zákonné lhůty pro vyřízení,“ uvedla ředitelka odboru práva na informace Simeona Zikmundová.

Na odbor se hned od začátku jeho činnosti začaly obracet desítky žadatelů. „Žádostí o opatření proti nečinnosti bylo v hodnoceném období podáno celkem 51 a podnětů na přezkum Úřadu přišlo 46. Nejvíce podání obdržel Úřad v rámci své působnosti nadřízeného orgánu, a to 157,“ vypočítala Zikmundová údaje v rámci rozdělení podle jednotlivých agend, které odbor zastřešuje. 

Celkem tak do konce června přijal Úřad 254 podání, z nichž 228 již bylo vyřízeno.

Za pozitivní výsledek půlročního působení lze považovat, že se Úřad doposud nesetkal s vysloveně obstrukčním jednáním povinných subjektů nebo dokonce s nerespektováním jeho působnosti. Postupně ustupují i obavy některých povinných subjektů z postoupení informací, které byly předmětem žádostí. „Patrně to lze přisoudit tomu, jak průběžně získávají konkrétní zkušenosti s postupy Úřadu a vyřizováním jednotlivých podání. Naším cílem je, aby povinné subjekty sice postupovaly kompletní spisový materiál, zároveň ale musí být pořád plně respektována zásada, že informace, které jsou předmětem žádosti, se žadatelům nezpřístupňují,“ vysvětlila ředitelka odboru práva na informace.

Právě nastavování jasných postupů pro dosažení jednotnosti a předvídatelnosti v rozhodovací praxi Úřadu je kromě dodržování zákonných lhůt a dalšího zaškolování svých pracovníků prioritou odboru i do budoucna. „Je nepochybné, že v řadě právních otázek bude postup Úřadu procházet určitým vývojem, a to s ohledem na vývoj judikatury a možnou změnu právní úpravy. Případný vývoj postoje Úřadu k řešeným otázkám však musí být stále srozumitelný a odůvodněný, nikdy ne nahodilý,“ zakončila Simeona Zikmundová.

Kompletní vyhodnocení nové působnosti Úřadu dle zákona č. 106/1999 Sb. za období prvních šesti měsíců roku 2020 naleznete níže.

Vyhodnocení nové působnosti Úřadu dle zákona č. 106/1999 Sb. za období prvních šesti měsíců roku 2020