Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Úřad odhalil u CERD nezákonné nakládání s osobními údaji

 1. Úvod
 2. Novinky
 3. Článek
Datum zveřejnění
Zpět na seznam

Úřad pro ochranu osobních údajů ukončil prověřování většího množství stížností na zpracování osobních údajů systémem CERD (centrální registr dlužníků). Provozovateli registru, u kterého v tomto směru kontrola zjistila vážné nedostatky, bude uložena náprava.

Úřad se při kontrole zaměřil na dodržování povinností vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb nabízených na webových stránkách www.cerd.cz a www.centralniregistrdluzniku.cz.

Pozornost byla věnována také dodržování povinností vyplývajících ze zákona o některých službách informační společnosti týkajících se rozesílání obchodních sdělení.

Konkrétně kontrola v těchto oblastech identifikovala u systému CERD tato porušení:

 • Zpracování nepřesných a nadbytečných osobních údajů, navíc v řadě případů i bez právního titulu.
 • Absence zpracovatelské smlouvy mezi správcem osobních údajů a zpracovatelem osobních údajů.
 • Subjekty údajů nejsou informovány dostatečným způsobem o tom, kdo je správce osobních údajů a jak mohou uplatňovat svá práva.
 • Nepodání informace o zpracování osobních údajů.
 • Nesplnění požadavku subjektu údajů na podání vysvětlení či na odstranění osobních údajů.
 • Část systému CERD, která se týká překlápění insolvenčního rejstříku a vkládání nových, nikým neověřovaných dlužníků a dluhů, je neoprávněným zásahem do soukromého života jednotlivých subjektů údajů.
 • Využití podrobností elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas.
 • Šíření obchodních sdělení, která nebyla jako obchodní sdělení řádně označena a která skrývala či utajovala totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečnila. Odeslání obchodních sdělení navíc probíhalo bez platné adresy, na kterou by adresát mohl přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu tato sdělení byla dále zasílána.

Závěry kontrolujících potvrdila i předsedkyně Úřadu Ivana Janů při vypořádání námitek kontrolované společnosti. Na základě toho Úřad uloží opatření k nápravě, která mají za cíl odstranit pochybení zjištěná kontrolou systému CERD. Jejich plnění bude následně věnovat zvýšenou pozornost a o celé věci opět informovat veřejnost.