Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

ÚOOÚ se obrátil na Ministerstvo spravedlnosti kvůli registru oznámení

  1. Úvod
  2. Novinky
  3. Článek
Datum zveřejnění
Zpět na seznam

Úřad pro ochranu osobních údajů oslovil dopisem Ministerstvo spravedlnosti v souvislosti s Centrálním registrem oznámení. Cílem je zjistit, zda ministerstvo v současnosti poskytuje informace z registru, případně na základě jakého právního předpisu, v jakém rozsahu, a zda poučuje příjemce takových údajů o dalším nakládání s osobními údaji.

Úřad tak reaguje na informaci, podle které Ministerstvo spravedlnosti zpřístupňuje podaná oznámení o střetu zájmů na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Ústavní soud svým nálezem z 11. února 2020 zrušil protiústavní ustanovení zákona o střetu zájmů, uplynutím 31. prosince 2020, z toho důvodu, aby nebyly majetkové poměry veřejných funkcionářů, kterými jsou i představitelé územních samosprávných celků, nekontrolovatelně přístupné komukoliv na internetu.

ÚOOÚ konstatuje, že se z hlediska ochrany osobních údajů nepodařilo dosud celou věc ukotvit legislativně (zákonodárce měl na novelu zákona bezmála 11 měsíců) a zacelit tak vytvořenou mezeru v právním řádu. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu z 20. února 2019 spadají informace o majetkových poměrech osoby do samého jádra ústavně chráněného soukromí. Podáním oznámení na základě zákona o střetu zájmů majetkové poměry veřejného funkcionáře dle soudu zásadně neztrácejí povahu soukromé informace (osobního údaje) a evidenční orgán má povinnost zpracovávat je pouze v souladu se zákonem.

V návaznosti na vyjádření Ministerstva spravedlnosti k zaslanému dopisu zváží Úřad další postup.