Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

ÚOOÚ představil pověřencům některé novinky v ochraně osobních údajů

  1. Úvod
  2. Novinky
  3. Článek
Datum zveřejnění
Zpět na seznam

Úřad v červnu uspořádal další dva semináře určené pověřencům pro ochranu osobních údajů. Navázal tak na úspěšné konzultace, které zorganizoval v druhé polovině minulého a začátkem letošního roku. Ústředním tématem červnových setkání byla nová česká adaptační legislativa k GDPR a některé novinky, které přináší správcům.

Úvodní oblastí úterního semináře bylo předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. Vedoucí oddělení akreditací a předávání údajů ÚOOÚ David Burian vymezil základní zásady, pojmy a typy. Mezi těmi se dostalo na předávání založené na rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany, předávání založené na vhodných zárukách a výjimkách pro specifické situace.

Veškeré informace k tématu naleznete na webových stránkách Úřadu zde

Vanda Foldová

Ředitelka odboru kontrolního ÚOOÚ Vanda Foldová přítomné seznámila s novinkami ve správním trestání podle obecného nařízení a podle zákona o zpracování osobních údajů. Pověřencům připomenula důraz obecného nařízení na individualizaci sankcí, kdy by pokuty měly být účinné, přiměřené, odrazující, ale nikdy ne likvidační. 

Postup Úřadu v případě zjištění porušení povinností navíc nemusí vždy skončit pokutou. ÚOOÚ může správci uložit například opatření k odstranění nedostatků. Tuto možnost, ale i výši případné sankce, ovlivňuje mnoho dalších okolností. „Při vyhodnocování přihlížíme především k povaze, závažnosti a délce trvání přestupku, zdali bylo jednání správce úmyslné či jen nedbalostní a zda už učinil nějaké kroky pro zmírnění škod subjektům údajů. Všímáme si způsobu, jakým jsme se o porušení zabezpečení osobních údajů dozvěděli či jestli se u správce jedná o první obdobné porušení. Velkou roli samozřejmě hraje také míra spolupráce s Úřadem směřující k nápravě,“ upozornila Foldová.

Pověřenci

Program uzavřela poradkyně předsedkyně ÚOOÚ Miroslava Matoušová, která se věnovala hlavním bodům zákona o zpracování osobních údajů a některým podrobnostem týkajícím se jmenování a postavení pověřenců.

Také úterní seminář se konal v budově Úřadu pro ochranu osobních údajů. Byl již jedenáctou podobnou akcí pro pověřence, kterou uspořádal.

Úřad zároveň pokračuje v osvětové činnosti pověřencům i na svých webových stránkách. Nově shromáždil a přehledně uspořádal nejdůležitější informace a nejčastější dotazy k této oblasti do nové rubriky Pověřenec pro ochranu osobních údajů.