Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Shrnutí konzultací a seminářů pro pověřence

  1. Úvod
  2. Novinky
  3. Článek
Datum zveřejnění
Zpět na seznam

Celkem sedm akcí pro pověřence uspořádal v létě a na podzim Úřad pro ochranu osobních údajů. Na svých webových stránkách dnes zveřejňuje závěrečné shrnutí těchto setkání.

V rámci plnění obecného nařízení o ochraně osobních údajů uspořádal Úřad v červnu, červenci (zpráva k těmto konzultacím je k dispozici zde) a srpnu 2018 ve svých prostorách čtyři společné konzultace pro pověřence pro ochranu osobních údajů, kteří byli jmenováni správci podle GDPR k plnění povinnosti, která se na ně vztahuje. Další tři akce se uskutečnily v říjnu – kromě jedné konzultace se tehdy jednalo o dva semináře.

První z nich byl určen pro pověřence, kteří byli ustanoveni těmi správci, jejichž hlavní činnosti spočívají v operacích zpracování, které vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů. Druhý seminář pak byl pro ty pověřence jmenované správci, jejichž hlavní náplň práce spočívá v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v článku 9 a osobních údajů uvedených v článku 10 a c) obecného nařízení.

Vzhledem k tomu, že zhruba polovina ze zúčastněných pověřenců působí současně u více správců, bylo na základě podkladů uvedených samotnými účastníky akcí a na základě doplňujících informací z veřejných zdrojů konstatováno, že na sedmi akcích pro pověřence bylo zastoupeno na 1200 správců, přičemž část z nich jmenovala pověřence nad rámec povinnosti.

Poznatky z dotazníkového průzkumu

Poznatky vyplývají ze součinnosti poskytované účastníky a z odpovědí na dotazníky, jichž bylo vyhodnoceno celkem 279 (z toho v říjnu 124).

Roli, kterou pověřenci zastávají, odpovídá dominující spolupráce a spolehlivost účastníků. Úroveň znalostí problematiky ochrany osobních údajů a poměrů u reprezentovaných správců se však s postupující dobou od nabytí účinnosti obecného nařízení liší. Na jedné straně je vyšší podíl účastníků projevujících potřebný vhled do problematiky zpracování a ochrany osobních údajů, na druhé straně jsou někteří pověřenci teprve na samém počátku pronikání do problematiky ochrany osobních údajů a seznamování s činnostmi správce při zpracování osobních údajů. I z pouhých odpovědí na dotazníky lze v některých případech dovozovat, že paralelní působení u většího počtu správců nevytváří odpovídající podmínky pro řádný výkon úkolů pověřence. Nesporně je tomu tak nejen u pověřenkyně, která působí pro 204 správců, ale i u těch pověřenců, kteří působí u několika desítek správců, kteří nevykonávají stejné činnosti zpracování osobních údajů.

Skutečnost, že pověřenci působící současně u relativně velkého počtu správců jsou subjekty údajů kontaktovány méně často, a to zejména v jiných otázkách, než je podání stížnosti na postup správce, je velmi pravděpodobně ovlivněna nižší dosažitelností pověřenců pro subjekty údajů, zejména pro zaměstnance správců.

Rovněž zapojení pověřenců do vytváření podmínek pro řádnou ochranu osobních údajů (např. zapojením do tvorby a vedení záznamů o zpracování) bývá častokrát omezeno na přístup k záznamům. Do správy postupů pro vyřizování žádostí subjektů není část pověřenců zapojena.

Odpovědi na třetí otázku o kontaktu se subjekty údajů, která byla položena pouze účastníkům seminářů, potvrzuje zjištění z prvních dvou otázek – tedy že aktivita subjektu údajů odpovídá situaci, že v České republice nejsou jejich práva absolutní novinkou.

Správci, kteří jmenovali pověřence podle písm. b) nebo c), je ve zhruba 42 procentech zaznamenáván mírný nebo výrazný (nad 10 procent) nárůst žádostí subjektů údajů o výkon práv. Stejný stav jako před nabytím účinnosti obecného nařízení byl deklarován více než 58 procenty správců. 

Kompletní výsledky dotazníkových průzkumů jsou zpracovány v samostatných dokumentech, které naleznete pod článkem ve formátu PDF.

Výsledky dotazníkového průzkumu mezi účastníky společných konzultací pro pověřence pro ochranu osobních údajů v létě a na podzim 2018 

Výsledky dotazníkového průzkumu mezi účastníky seminářů pro pověřence pro ochranu osobních údajů v říjnu 2018