Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Řada šiřitelů obchodních nabídek má problém s dodržováním zákonů

  1. Úvod
  2. Novinky
  3. Článek
Datum zveřejnění
Zpět na seznam

Úřad pro ochranu osobních údajů se pravidelně setkává s tím, že jsou pro rozesílání obchodních nabídek využívány databáze poskytnuté třetí osobou. Řada subjektů, které jsou šiřiteli těchto nabídek, však vykazuje zásadní nedostatky při dokládání souhlasu jednoznačně určené osoby se zasíláním obchodních sdělení.

Subjekty, které takovéto databáze využívají, se pak v případě stížnosti a následném uplatnění pravomocí Úřadu pro ochranu osobních údajů podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů odvolávají buď na lakonické prohlášení poskytovatele o zákonnosti předané databáze anebo na doprovodný obecný text souhlasu se zasíláním nevyžádaných obchodních sdělení.

Souhlasem podle § 7 zákona č. 480/2004 Sb. se však rozumí svobodný, zřejmý a vědomý projev vůle, který učiní adresát vůči šiřiteli obchodních sdělení, aby mu umožnil využívat podrobnosti svého elektronického kontaktu k šíření obchodních sdělení. Ze souhlasu musí být patrné, kdo jej poskytuje, komu a pro jaký účel je dáván. Souhlas také musí být udělen předem (před zasláním obchodního sdělení) a musí být prokazatelný. 

Z těchto důvodů proto je třeba důrazně upozornit, že povinností šiřitele je doložení souhlasu jednoznačně určené osoby se zasíláním obchodních sdělení. Předmětná klausule souhlasu dále, samozřejmě kromě ostatních požadavků týkajících se právního jednání jako takového, musí opravňovat právě příslušného šiřitele a zároveň i vymezovat věcný okruh obchodních sdělení.  Z druhé strany není třeba dokládat, na jakou dobu je souhlas udělen, neboť musí být dána možnost tento souhlas odmítnout v každém zaslaném sdělení, stejně tak není stanovena žádná povinná forma takového souhlasu (např. písemná).

Nicméně důkazní břemeno ohledně vlastního udělení souhlasu je na straně šiřitele, což je zvláště důležité pro případ konfliktní situace. Pokud totiž šiřitel není schopen své povinnosti dostát, bude se jednat o porušení povinností podle § 7 zákona č. 480/2004 Sb., které bude nutno kvalifikovat jako spáchání přestupku podle § 11 zákona č. 480/2004 Sb., a to se všemi dalšími důsledky. Této odpovědnosti se pak v žádném případě nelze zprostit odkazem na výše uvedená prohlášení poskytovatele databáze.

Případ, o kterém již Úřad dříve informoval, a který se týká právě omezených možností využití databází kontaktů k rozesílání obchodních nabídek, skončil pokutou pro společnost Zaplo Finance. Jde o případ, kde zdrojem k rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení byla právě zakoupená databáze od třetí společnosti.

Důvodem udělení sankce ve výši 36 000 Kč, tedy na spodní hranici, byla skutečnost, že Úřad obdržel jen málo stížností, a tedy v tomto případě vyhodnotil míru škodlivosti jako relativně nízkou. ÚOOÚ se však v rámci prováděných kontrol touto oblastí nadále intenzivně zabývá.