Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

První schůze Evropského sboru pro ochranu osobních údajů

  1. Úvod
  2. Novinky
  3. Článek
Datum zveřejnění
Zpět na seznam

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejňuje neoficiální překlad tiskové zprávy Evropského sboru pro ochranu osobních údajů u příležitosti jeho první schůze, která se uskutečnila 25. května 2018. Instituce přímo pokračuje v činnosti Pracovní skupiny WP29.

Dnes poprvé (25. května 2018 – pozn.) se sešel na plenárním zasedání Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB). Tento nový nezávislý rozhodovací orgán EU, mající  právní subjektivitu, byl zřízen obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), které dnešním dnem nabývá účinnosti. EDPB coby následník Pracovní skupiny podle článku 29 sdružuje úřad Evropského inspektora ochrany údajů (EDPS) a dozorové úřady členských států. Posláním EDPB je zajišťovat sourodé uplatňování GDPR v celé Evropské unii a rovněž konzistentní ochranu jednotlivců. EDPB bude také dohlížet na uplatňování trestněprávní směrnice.

Andrea Jelinek, předsedkyně EDPB: „Tato velmi očekávaná legislativa dává jednotlivcům větší kontrolu nad jejich osobními údaji a stanoví ucelený soubor pravidel pro každého, kdo v EU zpracovává osobní údaje jednotlivců. Ve světě, kde se s daty zachází jako s platidlem, jsou práva jednotlivců často přehlížena nebo dokonce zlehčována. Ze zřetele bychom neměli ztrácet skutečnost, že osobní údaje neoddělitelně patří k lidským bytostem. Jsem přesvědčena, že GDPR dává jednotlivcům i dozorovým úřadům prostředky pro účinnou ochranu a prosazování tohoto základního práva.“

„Pozornost požadavkům ochrany dat je často zužována jen na riziko vysokých pokut. U GDPR však jde o víc, totiž o upřednostnění práv jednotlivců a modernizaci pravidel ochrany dat v EU, aby byla účinná a vůči budoucímu vývoji odolná. Zároveň firmy podnikající v Evropě budou mít výhodu, neboť GDPR poskytuje právní jistotu a zjednodušuje operace na vnitřním trhu. V naší daty živené ekonomice může ke zničení pověsti dojít během několika dnů, jestliže lidé ztratí důvěru, že firma zachází s daty ostražitě.”

Andrea Jelinek na závěr podtrhla význam spolupráce jako faktoru úspěchu GDPR: „Je klíčové, abychom v EDPB spojili síly k zajištění vysoké a konzistentní úrovně ochrany dat jednotlivců, ať už sídlí kdekoli v EU. Budeme také podporovat povědomí veřejnosti o právech na ochranu osobních údajů. EDPB je nově zřízený orgán EU s novým modelem řízení a koordinace, vybavený pravomocí přijímat závazná rozhodnutí. Umožní nám to hrát naši roli účinně poskytováním poradenství ke klíčovým konceptům GDPR.“

GDPR je nové evropské právo zpřísňující kontrolu nad tím, jak lidé a organizace používají a sdílejí osobní údaje jednotlivců. Je platné i pro organizace mimo EU, které cílí na jednotlivce v EU nebo sledují jejich chování. GDPR nahrazuje směrnici o ochraně dat z roku 1995, tedy doby, kdy internet teprve začínal. Směsici vnitrostátních zákonů nahrazuje pro celou EU jediným nařízením, koncipovaným směrem k větší odpovědnosti organizací, poskytujícím jednotlivcům více kontroly nad osobními údaji a mířícím na prohloubení právní jistoty podnikatelů, jakož i na povzbuzení inovace a budoucího rozvoje na jednotném digitálním trhu.