Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

  1. Úvod
  2. Profesionál
  3. Předávání osobních údajů do třetích zemí
  4. Předávání založené na vhodných zárukách garantovaných správcem/vývozcem údajů
  5. Kodexy chování a osvědčení o ochraně údajů v kombinaci se závaznými a vymahatelnými závazky správce nebo zpracovatele ve třetí zemi uplatňovat vhodné

Kodexy chování a osvědčení o ochraně údajů v kombinaci se závaznými a vymahatelnými závazky správce nebo zpracovatele ve třetí zemi uplatňovat vhodné

Podmínkou použití kodexů chování a certifikací jako nástrojů k vytvoření vhodných záruk podle čl. 46 odst. 2 písm. e) a f) obecného nařízení je existence závazného a vymahatelného závazku dovozce údajů ve třetí zemi uplatňovat dané vhodné záruky včetně práv subjektů údajů. 

Základní informace o tom, jaké požadavky musí splňovat kodexy chování, jejichž účelem bude vytvoření vhodných záruk podle čl. 46 odst. 2 písm. e) obecného nařízení, jsou shrnuty v Pokynech EDPB 4/2021 ke kodexům chování jako nástrojům pro předávání. 

Základní informace o tom, jaké požadavky musí splňovat mechanismy pro vydání osvědčení, jejichž účelem bude vytvoření vhodných záruk podle čl. 46 odst. 2 písm. f) obecného nařízení, jsou shrnuty v Pokynech EDPB 7/2022 k vydávání osvědčení jako nástroje pro předávání.