Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Stanoviska

stanoviska Sboru k legislativním návrhům Komise podle čl. 70 obecného nařízení

Stanovisko 28/2018 k návrhu prováděcího rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů v Japonsku - přijato 5.12.2018, (CZE)

Stanovisko 14/2021 k návrhu prováděcího rozhodnutí Evropské komise podle nařízení (EU) 2016/679 o odpovídající ochraně osobních údajů ve Spojeném království - přijato 13.4.2021, (ENG)

Stanovisko 15/2021 k návrhu prováděcího rozhodnutí Evropské komise podle směrnice (EU) 2016/680 o odpovídající ochraně osobních údajů ve Spojeném království -  přijato 13.4.2021, (CZE)

Stanovisko 32/2021 k návrhu prováděcího rozhodnutí Evropské komise na základě nařízení (EU) 2016/679 o odpovídající ochraně osobních údajů v Korejské republice - přijato 24.9.2021, (CZE)

Stanovisko 5/2023 k návrhu prováděcího rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů poskytované Rámcem ochrany soukromí mezi EU a USA - přijato 28.2.2023, (ENG)

Společné stanovisko EDPB a EIOÚ 2/2021 k prováděcímu rozhodnutí Evropské komise o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí pro záležitosti uvedené v čl. 46 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2016/679 - přijetí nedatováno, zveřejněno 14.1.2021, (CZE)/návrh rozhodnutí (ENG)

stanoviska Sboru podle čl. 64 obecného nařízení – správní ujednání

Stanovisko č. 4/2019 k návrhu správního ujednání pro předávání osobních údajů mezi úřady pro finanční dohled v Evropském hospodářském prostoru (dále „EHP“) a úřady pro finanční dohled mimo Evropský hospodářský prostor - přijato 12.2.1019, (CZE)/návrh správního ujednání (ENG)

Stanovisko 5/2021 k návrhu správního ujednání o předávání osobních údajů mezi Radou pro dohled nad auditem (Haut Conseil du Commissariat aux Comptes, H3C) a Radou Spojených států amerických pro dohled nad auditorskými společnostmi (PCAOB) - přijato 2.2.1021, (CZE)

stanoviska Sboru podle čl. 64 obecného nařízení – BCR

Stanovisko 15/2019 k návrhu rozhodnutí příslušného dozorového úřadu Spojeného království ohledně závazných podnikových pravidel společnosti Equinix Inc. / BCR-C, přijato 8.10.2019, (CZE)

Stanovisko 16/2019 k návrhu rozhodnutí belgického dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel společnosti ExxonMobil Corporation / BCR-C, přijato 12.11.2019, (CZE)

Stanovisko 6/2020 k návrhu rozhodnutí španělského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce skupiny Fujikura Automotive Europe (skupiny FAE) / BCR-C, přijato 29.1.2020, (CZE)

Stanovisko 8/2020 k návrhu rozhodnutí irského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce skupiny Reinsurance Group of America / BCR-C, přijato 14.4.2020, (CZE)

Stanovisko 9/2020 k návrhu rozhodnutí irského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro zpracovatele skupiny Reinsurance Group of America / BCR-P, přijato 14.4.2020, (CZE)

Stanovisko 24/2020 k návrhu rozhodnutí norského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce společnosti Jotun / BCR-C, přijato 31.7.2020, (CZE)

Stanovisko 25/2020 k návrhu rozhodnutí švédského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce společnosti Tetra Pak / BCR-C, přijato 31.7.2020, (CZE)

Stanovisko 27/2020 k návrhu rozhodnutí dánského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce skupiny Coloplast / BCR-C, přijato 8.12.2020, (ENG)

Stanovisko 28/2020 k návrhu rozhodnutí španělského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce skupiny Iberdrola / BCR-C, přijato 8.12.2020, (CZE)

Stanovisko 29/2020 k návrhu rozhodnutí dolnosaského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce skupiny Novelis / BCR-C, přijato 8.12.2020, (ENG)

Stanovisko 32/2020 k návrhu rozhodnutí nizozemského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce Equinix / BCR-C, přijato 15.12.2020, (ENG)

Stanovisko 1/2021 k návrhu rozhodnutí dánského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce skupiny Saxo Bank / BCR-C, přijato 22.1.2021, (ENG)

Stanovisko 2/2021 k návrhu rozhodnutí švédského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce skupiny Elanders / BCR-C, přijato 22.1.2021, (ENG)

Stanovisko 3/2021 k návrhu rozhodnutí belgického dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce BDO / BCR-C, přijato 22.1.2021, (ENG)

Stanovisko 4/2021 k návrhu rozhodnutí belgického dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro zpracovatele BDO / BCR-P, přijato 22.1.2021, (ENG)

Stanovisko 6/2021 k návrhu rozhodnutí španělského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro zpracovatele skupiny Kumon / BCR-P, přijato 16.2.2021, (ENG)

Stanovisko 7/2021 k návrhu rozhodnutí španělského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce skupiny Kumon / BCR-C, přijato 16.2.2021, (ENG)

Stanovisko 8/2021 k návrhu rozhodnutí baden-württenbergského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro zpracovatele skupiny Luxoft / BCR-P, přijato 16.2.2021, (ENG)

Stanovisko 9/2021 k návrhu rozhodnutí baden-württenbergského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce skupiny Luxoft / BCR-C, přijato 16.2.2021, (ENG)

Stanovisko 21/2021 k návrhu rozhodnutí francouzského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce skupiny CGI / BCR-C, přijato 1.7.2021, (ENG)

Stanovisko 22/2021 k návrhu rozhodnutí francouzského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro zpracovatele skupiny CGI / BCR-P, přijato 1.7.2021, (ENG)

Stanovisko 26/2021 k návrhu rozhodnutí dozorového úřadu Severního Porýní-Vestfálska (Německo) ohledně závazných podnikových pravidel pro správce skupiny Internet Initiative Japan / BCR-C, přijato 2.8.2021, (ENG)

Stanovisko 27/2021 k návrhu rozhodnutí dozorového úřadu Severního Porýní-Vestfálska (Německo) ohledně závazných podnikových pravidel pro zpracovatele skupiny Internet Initiative Japan / BCR-P, přijato 2.8.2021, (ENG)

Stanovisko 28/2021 k návrhu rozhodnutí belgického dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce společnosti Oregon Tool, Inc (dříve „Blount“) / BCR-C, přijato 2.8.2021, (ENG)

Stanovisko 29/2021 k návrhu rozhodnutí belgického dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro zpracovatele společnosti Oregon Tool, Inc (dříve „Blount“) / BCR-P, přijato 2.8.2021, (ENG)

Stanovisko 30/2021 k návrhu rozhodnutí španělského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce skupiny COLT / BCR-C, přijato 2.8.2021, (ENG)

Stanovisko 31/2021 k návrhu rozhodnutí španělského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro zpracovatele skupiny COLT / BCR-P, přijato 2.8.2021, (ENG)

Stanovisko 33/2021 k návrhu rozhodnutí belgického dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce společnosti Carrier / BCR-C, přijato 26.10.2021, (ENG)

Stanovisko 34/2021 k návrhu rozhodnutí belgického dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce společnosti Otis / BCR-C, přijato 26.10.2021, (ENG)

Stanovisko 2/2022 k návrhu rozhodnutí francouzského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce skupiny WEBHELP / BCR-C, přijato 7.2.2022, (ENG)

Stanovisko 3/2022 k návrhu rozhodnutí francouzského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro zpracovatele skupiny WEBHELP / BCR-P, přijato 7.2.2022, (ENG)

Stanovisko 4/2022 k návrhu rozhodnutí dánského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce skupiny Norican / BCR-C, přijato 18.3.2022, (ENG)

Stanovisko 5/2022 k návrhu rozhodnutí dánského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce skupiny Lundbeck / BCR-C, přijato 19.4.2022, (ENG)

Stanovisko 6/2022 k návrhu rozhodnutí irského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce společnosti Groupon International Limited / BCR-C, přijato 19.4.2022, (ENG)

Stanovisko 7/2022 k návrhu rozhodnutí maďarského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce skupiny MOL / BCR-C, přijato 19.4.2022, (ENG)

Stanovisko 8/2022 k návrhu rozhodnutí dánského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce skupiny Bioclinica / BCR-C, přijato 4.5.2022, (ENG)

Stanovisko 9/2022 k návrhu rozhodnutí dánského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro zpracovatele skupiny Bioclinica / BCR-P, přijato 4.5.2022, (ENG)

Stanovisko 10/2022 k návrhu rozhodnutí hesenského dozorového úřadu (Německo) ohledně závazných podnikových pravidel pro správce skupiny Fresenius / BCR-C, přijato 16.6.2022, (ENG)

Stanovisko 17/2022 k návrhu rozhodnutí španělského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce skupiny ANTOLIN / BCR-C, přijato 1.8.2022, (ENG)

Stanovisko 18/2022 k návrhu rozhodnutí baden-württenbergského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce skupiny Daimler Truck / BCR-C, přijato 26.8.2022, (ENG)

Stanovisko 19/2022 k návrhu rozhodnutí baden-württenbergského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce skupiny Mercedes-Benz / BCR-C, přijato 26.8.2022, (ENG)

Stanovisko 20/2022 k návrhu rozhodnutí irského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce skupiny Ellucian / BCR-C, přijato 26.8.2022, (ENG)

Stanovisko 21/2022 k návrhu rozhodnutí irského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro zpracovatele skupiny Ellucian / BCR-P, přijato 26.8.2022, (ENG)

Stanovisko 22/2022 k návrhu rozhodnutí lichtenštejnského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce skupiny Hilti / BCR-C, přijato 7.9.2022, (ENG)

Stanovisko 23/2022 k návrhu rozhodnutí švédského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce skupiny Samres / BCR-C, přijato 7.9.2022, (ENG)

Stanovisko 24/2022 k návrhu rozhodnutí švédského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro zpracovatele skupiny Samres / BCR-P, přijato 7.9.2022, (ENG)

Stanovisko 26/2022 k návrhu rozhodnutí Bavorského úřadu pro ochranu osobních údajů v privátním sektoru ohledně závazných podnikových pravidel pro správce skupiny Munich Re Reinsurance / BCR-C, přijato 30.9.2022, (ENG)

Stanovisko 27/2022 k návrhu rozhodnutí francouzského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro zpracovatele skupiny LEYTON / BCR-P, přijato 7.10.2022, (ENG)

Stanovisko 29/2022 k návrhu rozhodnutí dánského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce skupiny DSV / BCR-C, přijato 18.11.2022, (ENG)

Stanovisko 30/2022 k návrhu rozhodnutí slovenského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce skupiny Piano / BCR-C, přijato 28.11.2022, (ENG)

Stanovisko 31/2022 k návrhu rozhodnutí slovenského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro zpracovatele skupiny Piano / BCR-C, přijato 28.11.2022, (ENG)

Stanovisko 32/2022 k návrhu rozhodnutí dánského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce skupiny Ramboll / BCR-C, přijato 6.12.2022, (ENG)

Stanovisko 6/2023 k návrhu rozhodnutí dánského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce skupiny Royal Greenland / BCR-C, přijato 23.3.2023, (ENG)

Stanovisko 7/2023 k návrhu rozhodnutí irského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce skupiny Autodesk / BCR-C, přijato 5.5.2023, (ENG)

Stanovisko 8/2023 k návrhu rozhodnutí irského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro zpracovatele skupiny Autodesk / BCR-C, přijato 5.5.2023, (ENG)

Stanovisko 9/2023 k návrhu rozhodnutí italského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce skupiny Vertiv / BCR-C, přijato 17.5.2023, (ENG)

Stanovisko 10/2023 k návrhu rozhodnutí španělského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce skupiny PROSEGUR / BCR-C, přijato 30.6.2023, (ENG)

Stanovisko 14/2023 k návrhu rozhodnutí dánského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce skupiny Vestas Wind Systems / BCR-C, přijato 27.7.2023, (ENG)