Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Pokyny a doporučení

obecné výklady

Pokyny 2/2018 k výjimkám podle článku 49 nařízení (EU) 2016/679 / přijato 25.5.2018, (CZE)

Pokyny č. 3/2018 k místní působnosti nařízení GDPR (článek 3) / verze 2.1 po veřejné konzultaci, přijatá 12.11.2021, (CZE)

Pokyny 5/2021 ke vzájemné souhře mezi čl. 3 a ustanoveními o předávání osobních údajů kapitoly V obecného nařízení / verze 2.0 po veřejné konzultaci, přijatá 14.2.2023, (ENG)

materiály k odpovídající úrovni ochrany osobních údajů

WP 254 Referenční rámec pro odpovídající ochranu / revidované znění rev. 01 přijato 6.2.2018, převzato Sborem, (CZE)

Doporučení 1/2021 o referenčním rámci pro odpovídající ochranu podle směrnice o prosazování práva / verze 1.1 před veřejnou konzultací, přijatá 2.2.2021, (CZE)

Doporučení 1/2020 o opatřeních, která doplňují nástroje pro předávání s cílem zajistit soulad s úrovní ochrany osobních údajů v EU / verze 2.0 po veřejné konzultaci, přijatá 18.6.2021, (CZE)

pokyny ke konkrétním nástrojům pro předávání

Pokyny 2/2020 k čl. 46 odst. 2 písm. a) a čl. 46 odst. 3 písm. b) nařízení 2016/679 pro předávání osobních údajů mezi orgány veřejné moci a veřejnými subjekty v EHP a mimo EHP / verze 2.0 po veřejné konzultaci, přijatá 15.12.2020, (CZE)

Pokyny 4/2021 týkající se kodexů chování jakožto nástrojů pro předávání údajů / verze 2.0 po veřejné konzultaci, přijatá 22.2.2022, (CZE)

Pokyny 7/2022 týkající se vydávání osvědčení jako nástroje pro předávání údajů / verze 2.0 po veřejné konzultaci, přijatá 14.2.2023, (CZE)

doporučení ke schvalovací proceduře BCR

WP 263 Pracovní dokument vykládající schvalovací proceduru závazných podnikových pravidel pro správce a pro zpracovatele v režimu obecného nařízení o ochraně osobních údajů / přijato 11.4.2018, převzato Sborem, (ENG)

WP 257 Pracovní dokument, kterým se zavádí tabulka s prvky a zásadami nacházejícími se v závazných podnikových pravidlech pro zpracovatele / revidované znění rev. 01 přijato 6.2.2018, převzato Sborem, (CZE)

WP 265 Standardní žádost o schválení závazných podnikových pravidel předávání osobních údajů pro zpracovatele / přijato 11.4.2018, převzato Sborem, (ENG)

Doporučení 1/2022 k žádosti o schválení a k prvkům a zásadám, které musejí být součástí BCR pro správce (čl. 47 obecného nařízení) / verze 2.1 po veřejné konzultaci, přijatá 20.6.2023, (ENG)