Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Předsedkyně Ivana Janů završila svůj pětiletý mandát

  1. Úvod
  2. Novinky
  3. Článek
Datum zveřejnění
Zpět na seznam

Ivana Janů se dnes oficiálně rozloučila s funkcí předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů. Bývalá úspěšná ústavní soudkyně završila v pondělí svůj pětiletý mandát.

Za dobu jejího vedení se musel Úřad vypořádat s nabytím účinnosti obecného nařízení (GDPR), související národní adaptační legislativou či zcela novou agendou přístupu k informacím.

„ÚOOÚ vznikl jako silná nezávislá instituce na ochranu práva na soukromí. Jsem ráda, že se mi jeho potřebnou nezávislost podařilo celých pět let udržet,“ prohlásila Ivana Janů.

Úřad za jejího působení kladl důraz na poradenské činnosti, odborné akce či individuální konzultace pro subjekty údajů a správce.

Zásadně se také Úřad během jejího mandátu zapojil do přípravy nových právních předpisů. Beze změn a zcela spolehlivě plnil ÚOOÚ své úkoly podle zákona o základních registrech. Provozování kritického informačního systému poskytujícího základní a agendové identifikátory fyzických osob představuje i nadále druhý pilíř činnosti Úřadu.

Od ledna 2020 přibyla Úřadu nová působnost, kdy posuzuje podněty k zahájení přezkumného řízení. Je nadřízeným orgánem některých povinných subjektů a řeší i případy nečinnosti nadřízených orgánů podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Své nové působnosti se také zásluhou předsedkyně Janů zhostil Úřad od samého počátku zodpovědně a veškerá podání vyřizoval řádně a za dodržení zákonných lhůt.

Velmi úspěšný a profesionální byl Úřad při zapojení do spolupráce v Evropském sboru pro ochranu osobních údajů, ve kterém přispívá kromě jiného sdíleným zpravodajstvím v několika expertních skupinách.

Své pětileté působení v čele ÚOOÚ může Ivana Janů hodnotit jako velmi úspěšné také z hlediska rozhodovací praxe Úřadu. Všechna její druhoinstanční rozhodnutí, která byla napadena žalobou, doposud soud potvrdil.

Z hlediska provozního se podařilo předsedkyni Janů udržet tým odborníků na ochranu dat s mnohaletou praxí, ušetřit na IT službách 25 milionů korun a provést nepřehlédnutelné opravy interiéru bez rozpočtového navýšení.

Ivana Janů celý svůj profesní život spojila s právem a soudnictvím. U Ústavního soudu České republiky působila v obdobích 1993–2001 a 2004–2014, když v prvním z nich zároveň zastávala funkci místopředsedkyně. Zahraniční zkušenosti získala coby soudce Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii nebo v Haagu, kde se stala členkou Sboru poradců International Criminal Law Services Foundation.

V letech 1989–1993 zastávala funkci poslankyně Parlamentu České republiky. Jako členka Parlamentní komise pro tvorbu Ústavy se tehdy podílela na pracích spojených se současnou Ústavou České republiky.

V roce 2015 ji Senát svěřil pozici předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů, kterou vykonávala po celé pětileté volební období.

Ivanu Janů dnes ve funkci oficiálně vystřídal sedmačtyřicetiletý právník Jiří Kaucký.