Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Podnět vůči společnosti Google podaný sdružením dTest

  1. Úvod
  2. Novinky
  3. Článek
Datum zveřejnění
Zpět na seznam

Úřad pro ochranu osobních údajů obdržel v polovině prosince 2018 podnět subjektu údajů, zastoupeného sdružením dTest, o.p.s., směřující vůči společnosti Google. Podnět se týká zejména zpracování osobních údajů v souvislosti s polohou uživatelů služeb této společnosti.

Dle podnětu sbírá společnost Google data o poloze svých uživatelů zejména prostřednictvím dvou nástrojů, a to pomocí služby „Historie polohy“ a „Aktivity na webu a v aplikacích“. Podnět zdůrazňuje, že společnost Google jedná při zpracování osobních údajů netransparentně, v důsledku toho vznikají dále pochybnosti o zákonnosti daného zpracování a o plnění dalších povinností stanovených správci obecným nařízením.

Tento podnět je založen na výzkumu  publikovaném norskou spotřebitelskou organizací Forbrukerrådet. V návaznosti na výsledky tohoto výzkumu spotřebitelské organizace v několika členských státech Evropské unie a v Norsku podaly v zastoupení konkrétního subjektu údajů podnět s obdobným obsahem.

S ohledem na pravidla stanovená v obecném nařízení pro postup dozorových úřadů při přeshraničním zpracování osobních údajů a vzhledem ke skutečnosti, že hlavní provozovna společnosti Google v Evropské unii má být od 22. ledna 2019 umístěna v Irsku, Úřad ve shodě s ostatními dozorovými úřady o podnětu informoval irský dozorový úřad (Data Protection Commissioner). Ten by měl být totiž od výše uvedeného data pro tato zpracování společnosti Google vedoucím dozorovým úřadem.

Vzhledem k druhu a rozsahu daného zpracování budou v pozici dotčeného dozorového úřadu zřejmě dozorové úřady všech členských států. Ačkoli rozhodnutí v této věci je primárně v působnosti vedoucího dozorového úřadu, pro přijetí rozhodnutí je nutné dosáhnout konsenzu mezi vedoucím dozorovým úřadem a všemi dotčenými dozorovými úřady. Úřad se v pozici dotčeného dozorového úřadu bude na řešení věci v rámci procedur, které obecné nařízení stanoví, aktivně podílet.