Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Úřad k návrhu nařízení o soukromí a elektronických komunikacích

  1. Úvod
  2. Novinky
  3. Vše
  4. Článek
Datum zveřejnění
Zpět na seznam

Úřad pro ochranu osobních údajů informuje, že v následujících týdnech lze očekávat zahájení trialogu Rady EU, Evropského parlamentu a Evropské komise o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích) (dále jen „ePR“).

Přestože Komise předložila návrh ePR již v lednu 2017, výbor velvyslanců členských států EU (COREPER) schválil až v únoru 2021 mandát pro jednání s Evropským parlamentem za účasti Evropské komise. Trialog však dosud nebyl oficiálně zahájen. V současné době totiž probíhá také trialog k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dočasné odchylce od některých ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokud jde o používání technologií poskytovateli interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech ke zpracování osobních a jiných údajů pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu (CSAMR). Až po jeho skončení přijde na řadu trialog, na jehož základě EP, Rada a Komise dospěje k dohodě na podobě ePR.

Původně navržená účinnost ePR měla být shodná s účinností obecného nařízení. To se však nepodařilo a nyní se jednání po čtyřech letech konečně chýlí ke konci. Úřad již dříve veřejnost informoval o vývoji ePR. Zahájení trialogu zajistilo portugalské předsednictví Rady EU svým kompromisním textem. V trialogu bude nutné vyřešit otázku vztahu ePR a obecného nařízení, veřejného pořádku, včetně zadržení osobních údajů, a právní základ zpracování osobních údajů, včetně dalšího slučitelného zpracování (FCP). Navzdory postoji Evropského sboru pro ochranu osobních údajů je v návrhu obsaženo opětovné povolení cookie walls, tj. přístupu na stránku výměnou za osobní údaje.

Úřad považuje podobu ePR navrženou portugalským předsednictvím za politický kompromis a doufá, že Evropský parlament v trialogu prosadí řadu svých návrhů ve prospěch vyšší ochrany soukromí, ať jde o problematiku zadržení osobních údajů či návrat nastavení ochrany osobních údajů v prohlížeči, který Rada ve svém návrhu nemá. Významné bude, jak se během trialogu rozhodne otázka povolování cookies, zda bude pokračovat praxe tzv. vyskakovacích oken či zda bude umožněno nastavit souhlas s cookies prohlížečem, což by v tomto případě bylo podle názoru Úřadu vhodnější.