Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Prohlášení Global Privacy Assembly (GPA) k použití zdravotních údajů pro cestování

  1. Úvod
  2. Novinky
  3. Vše
  4. Článek
Datum zveřejnění
Zpět na seznam

Global Privacy Assembly (Světové shromáždění pro ochranu soukromí) zveřejnilo souhrn principů pro správné zpracování zdravotních údajů. Dokument, který zohledňuje veškerá opatření přijímaná v rámci boje s pandemií COVID-19, je jedinečný ve svém celosvětovém zacílení.

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) vytvořil neoficiální pracovní překlad celého dokumentu zveřejněného na konci března. Překlad naleznete níže ve formátu PDF.

Anglický originál je dostupný zde.

U příležitosti zveřejněného překladu upozorňujeme, že v ČR je aktuálně v rámci legislativního procesu diskutován návrh zákona, k němuž dnes ÚOOÚ v rámci snah o naplnění principů ochrany osobních údajů při realizaci svobody pohybu vydal samostatnou tiskovou zprávu. V té upozorňuje na některé procedurální nedostatky z pohledu ochrany osobních údajů (nedostatečné posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle čl. 35 GDPR a nedodržení postupu dle čl. 36 odst. 4 GDPR, tedy neprojednání s ÚOOÚ). Součástí vyjádření je i posouzení protiústavnosti návrhu předchozího.

Global Privacy Assembly (GPA; česky neoficiálně Světové shromáždění pro ochranu soukromí) vzniklo v roce 2019 z iniciativy svého „předchůdce“, kterým byla Mezinárodní konference komisařů ochrany dat a soukromí (ICDPPC). Konference byla volným sdružením scházejícím se jednou za rok (poprvé v roce 1979) na výročním setkání (od roku 2002 většinou za účasti delegátů z ÚOOÚ).  Akreditovanými členy GPA je více než 130 úřadů a organizací (ÚOOÚ od roku 2002), některé další instituce mají status pozorovatele (také Evropský sbor pro ochranu osobních údajů). Posláním GPA je celosvětová propagace ochrany dat a soukromí a tvorba globálních regulačních standardů. Rovněž zprostředkovává kontakty mezi úřady za účelem vzájemné výměny zkušeností. Výstupem činnosti jsou různá usnesení, prohlášení, komuniké a zprávy od odborných pracovních skupin.

Dokumenty