Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Naléhavé závazné rozhodnutí EDPB o zpracování osobních údajů pro behaviorální reklamu společností Meta

  1. Úvod
  2. Novinky
  3. Vše
  4. Článek
Datum zveřejnění
Zpět na seznam

Naléhavé závazné rozhodnutí EDPB o zpracování osobních údajů pro behaviorální reklamu společností Meta Dne 27. října 2023 přijal Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) naléhavé závazné rozhodnutí, kterým uložil irskému orgánu pro ochranu údajů (DPC) jako vedoucímu dozorovému úřadu, aby do dvou týdnů přijal konečná opatření týkající se společnosti Meta Ireland Limited (Meta IE) a uložil zákaz zpracování osobních údajů pro účely behaviorální reklamy na právním základě smlouvy a oprávněného zájmu v celém Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Dne 27. října 2023 přijal Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) naléhavé závazné rozhodnutí, kterým uložil irskému orgánu pro ochranu údajů (DPC) jako vedoucímu dozorovému úřadu, aby do dvou týdnů přijal konečná opatření týkající se společnosti Meta Ireland Limited (Meta IE) a uložil zákaz zpracování osobních údajů pro účely behaviorální reklamy na právním základě smlouvy a oprávněného zájmu v celém Evropském hospodářském prostoru (EHP). Naléhavé závazné rozhodnutí následovalo po žádosti norského úřadu pro ochranu údajů (NO DPA) o přijetí konečných opatření v této záležitosti, která by byla účinná v celém Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Zákaz zpracování nabude účinnosti jeden týden po oznámení konečných opatření irským dozorovým úřadem správci. Irský DPC informoval Metu dne 31. 10. 2023 o naléhavém závazném rozhodnutí EDPB. EDPB bere na vědomí návrh Meta vycházet z přístupu založeného na souhlasu jako právním základu, jak bylo oznámeno dne 30. října 2023. Irský DPC tuto skutečnost v současné době vyhodnocuje společně s dotčenými orgány dohledu.

Předsedkyně EDPB Ana Talus uvedla: „Po pečlivém zvážení považoval EDPB za nezbytné dát irskému dozorovému úřadu pokyn, aby uložil zákaz zpracování v celém EHP určený společnosti Meta IE.  Již v prosinci 2022 závazná rozhodnutí EDPB objasnila, že smlouva není vhodným právním základem pro zpracování osobních údajů, které Meta pro účely behaviorální reklamy provádí. Irský dozorový úřad navíc zjistil, že společnost Meta neprokázala splnění pokynů uložených na konci loňského roku. Je nejvyšší čas, aby společnost Meta uvedla své zpracování do souladu a zastavila nezákonné zpracování.“