Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

K vládnímu návrhu zákona o covid pasech

  1. Úvod
  2. Novinky
  3. Vše
  4. Článek
Datum zveřejnění
Zpět na seznam

Úřad pro ochranu osobních údajů zaslal Poslanecké sněmovně Parlamentu své vyjádření k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „návrh zákona o covid pasech“) – sněmovní tisk 1231 – z pohledu ochrany osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů poskytl na základě § 54 odst. 3 písm. c) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, vyjádření Poslanecké sněmovně Parlamentu k návrhu zákona o covid pasech, který vláda v pondělí 31. května 2021 předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu a indikovala při tom, že je ve stavu legislativní nouze. Návrh zákona o covid pasech bude projednán na 109. schůzi Poslanecké sněmovny, která bude zahájena ve středu 9. června 2021 od 15.00 hodin.

Návrh zákona o covid pasech má adaptovat český právní řád na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a uzdravení za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (digitální certifikát COVID v EU).

Ve vyjádření Úřad upozorňuje na některé procedurální nedostatky z pohledu ochrany osobních údajů (nedostatečné posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle čl. 35 GDPR a nedodržení postupu dle čl. 36 odst. 4 GDPR, tedy neprojednání s ÚOOÚ). Součástí vyjádření je i posouzení protiústavnosti návrhu předchozího (sněmovní tisk 1225). Předchozí návrh byl neakceptovatelný pro přímý rozpor uvažovaného § 69 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně veřejného zdraví s ústavním pořádkem.

Celé vyjádření Úřadu je k dispozici ve formátu PDF níže.

Dokumenty