Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Návrh EK přináší rizika pro základní práva

  1. Úvod
  2. Novinky
  3. Článek
Datum zveřejnění
Zpět na seznam

Plně podporujeme společné stanovisko Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB) a Evropského inspektora (EDPS) k návrhu Evropské komise o boji proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu, protože představuje více rizik pro jednotlivce a pro společnost než pro zločince stíhané za sexuální zneužívání dětí. Více podrobností ve společné tiskové zprávě EDPB a EDPS.

Návrh na boj proti pohlavnímu zneužívání dětí online představuje vážná rizika pro základní práva

Brusel, 29. července – Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) a Evropský inspektor ochrany údajů (EDPS) přijali společné stanovisko k návrhu nařízení o prevenci a boji proti pohlavnímu zneužívání dětí. Cílem návrhu je uložit poskytovatelům hostingových služeb, interpersonálních komunikačních služeb a dalších relevantních služeb povinnosti související s odhalováním, hlášením, odstraňováním a blokováním známých a nových online materiálů týkajících se sexuálního zneužívání dětí (CSAM), jakož i ostatních podobných služeb.

EDPB a EDPS považují pohlavní zneužívání dětí za zvláště závažný a odporný trestný čin. Omezení práv na soukromí a ochranu údajů však musí respektovat podstatu a zůstat omezeno na to, co je nezbytně nutné a přiměřené. EDPB a EDPS se domnívají, že návrh EK ve své současné podobě může představovat více rizik pro jednotlivce a potažmo i pro společnost jako celek než pro zločince stíhané kvůli sexuálnímu zneužívání dětí. I když EDPS a EDPB podporují cíle a záměry návrhu, vyjadřují vážné obavy ohledně dopadu zamýšlených opatření na soukromí a osobní údaje jednotlivců. Nedostatečná podrobnost, jasnost a přesnost podmínek pro vydání příkazu k odhalování CSAM a obtěžování dětí nezaručuje, že bude efektivně probíhat pouze cílený přístup k odhalování CSAM. Existuje riziko, že by se návrh mohl stát základem pro všeobecné a nerozlišující skenování obsahu prakticky všech typů elektronických komunikací. EDPB a EDPS doporučují, aby byly dále vyjasněny podmínky pro vydání příkazu k odhalení.

Místopředseda EDPB, Ventsislav Karadjov, řekl: „Není pochyb o tom, že sexuální zneužívání dětí je nejodpornější zločin, který vyžaduje rychlé a účinné jednání, ale návrh ve stávající podobě obsahuje některé vážné nedostatky. Postrádá právní jistotu v mnoha bodech a obsahuje vágní pojmy, které mohou vést k rozdílnému provádění v rámci EU, zejména pokud jde o příkazy k odhalení. Jak je v současnosti navrženo, mohou tyto příkazy ve skutečnosti dokonce poškodit ty, které chtějí chránit. Mohly by způsobit podstatné zhoršení důvěrnosti komunikace, což by vystavilo děti využívající tyto služby sledování nebo odposlechu.“

Kromě toho jsou EDPB a EDPS znepokojeni opatřeními plánovanými pro odhalování neznámých CSAM a navádění dětí do služeb mezilidské komunikace. Používání technologií ke skenování komunikace uživatelů, jako je umělá inteligence, může generovat chyby a představuje i vysokou úroveň zásahu do soukromí jednotlivců.

Evropský inspektor ochrany údajů, Wojciech Wiewiórowski, k tomu uvedl: „Opatření umožňující veřejným orgánům přístup k obsahu komunikace na obecném základě ovlivňují podstatu práva na soukromý život. I když je použitá technologie omezena na použití indikátorů, negativní dopad sledování textové a zvukové komunikace jednotlivců na obecném základě je tak závažný, že jej nelze odůvodnit Listinou základních práv EU. Navrhovaná opatření související s odhalováním obtěžování dětí ve službách mezilidské komunikace jsou mimořádně znepokojivá.“

EDPB a EDPS ve svém společném stanovisku zdůrazňují, že šifrování zásadním způsobem přispívá k respektování soukromého života a důvěrnosti komunikace, svobodě projevu, inovacím a růstu digitální ekonomiky. EDPB a EDPS zejména zdůrazňují význam end-to-end šifrování, což je běžně používaný nástroj, který má silné technické záruky a záruky ochrany soukromí. Ve světle toho EDPB a EDPS jasně dávají najevo, že zabránění nebo odrazení od používání šifrování typu end-to-end by vážně oslabilo úlohu šifrování obecně.

V rámci nového návrhu bude vytvořeno potenciální budoucí centrum EU a síť vnitrostátních koordinačních orgánů pro otázky sexuálního zneužívání dětí. EDPS a EDPB vítají, že tato nová struktura neovlivní pravomoci a kompetence orgánů pro ochranu osobních údajů. EDPB a EDPS nicméně doporučují, aby byl vztah mezi úkoly vnitrostátních koordinačních orgánů a vnitrostátními orgány pro ochranu osobních údajů lépe upraven. Návrh by měl objasnit účel a proces, kdy může být požadováno stanovisko EDPB k technologiím používaným k provádění detekčních příkazů.

V podobném duchu berou EDPB a EDPS na vědomí předpokládanou úzkou spolupráci mezi střediskem EU a Europolem, donucovacím orgánem EU pro boj proti závažným formám trestné činnosti. Podle návrhu by spolupráce obou agentur zahrnovala plný přístup k příslušným informačním systémům osobních údajů jednotlivců za účelem boje proti pohlavnímu zneužívání dětí. Mezi několika  doporučeními EDPB a EDPS je i to, aby místo přímého přístupu k údajům probíhalo předávání osobních údajů mezi centrem EU a Europolem pouze případ od případu, a to po důkladném posouzení žádosti o přístup k údajům v informačních systémech a prostřednictvím zabezpečeného komunikačního nástroje.

Původní znění společné tiskové zprávy zde.