Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Letošní přednášková činnost ÚOOÚ zakončena setkáním s pracovníky domova pro seniory

  1. Úvod
  2. Novinky
  3. Článek
Datum zveřejnění
Zpět na seznam

Úřad pro ochranu osobních údajů, reprezentovaný vedoucí analytického oddělení Soňou Matochovou, přednášel zaměstnancům Domova pro seniory Krč v Praze. Prezentace zaměřená na aplikaci principů obecného nařízení v sociální péči a na dopad nové právní úpravy na zmíněnou oblast uzavřela osvětovou činnost expertů Úřadu v letošním roce.

Během akce došlo na shrnutí principů, na kterých obecné nařízení (GDPR) funguje, zdůraznění důležitosti pozice pověřence či specifikaci použití souhlasů, které jsou mnohdy používány nadměrně. Samostatnou část pak tvořila diskuze se zaměstnanci domova, kteří mohli s vedoucí analytického oddělení prodiskutovat konkrétní problémy při aplikaci obecného nařízení ze své praxe.

https://uoou.gov.cz/media/novinky/image-4.jpg

„Při aplikaci obecného nařízení je vždy nutno vycházet jak ze znalosti právní úpravy v dané oblasti, přičemž v domově seniorů půjde např. o předpisy z oblasti sociální péče včetně předpisů zdravotnických, tak ze znalosti předpisů chránících osobní údaje a soukromí. Podstatou práva na osobní údaje je přitom právo na sebeurčení, jinými slovy právo mít kontrolu nad vlastními údaji, což je v oblasti sociální péče nepochybně podpořeno etickým přístupem ke klientům a respektováním jejich práva na lidskou důstojnost,“ komentovala vedoucí analytického oddělení poslední letošní přednáškovou akci.

Komorní setkání proběhlo na základě žádosti ředitele domova Otto Kechnera jako vzdělávací akce pro zaměstnance.

„Vždy před Vánoci si z žádostí o vystoupení vybíráme organizace jako je tato. Činnost lidí, kteří tu pracují, je mimořádně náročná a záslužná a Úřad jim chce aspoň tímto způsobem vyjádřit vděčnost,“ uvedla Soňa Matochová.

Setkání se zaměstnanci Domova pro seniory Krč uzavřelo letošní osvětovou činnost Úřadu. Během roku absolvovali jeho experti desítky odborných vystoupení, přednášek a seminářů.