Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Ke zveřejňování odměn ministerských poradců

  1. Úvod
  2. Novinky
  3. Článek
Datum zveřejnění
Zpět na seznam

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) reaguje na nepřesné informace zveřejněné v úterý 11. prosince 2018 deníkem Právo, které se týkají zveřejňování příjmů a odměn poradců na ministerstvech, podle kterých GDPR brání zveřejňovat odměny poradců a poradních orgánů ministerstev a ministrů, přičemž tento názor měl vzejít z konzultace mezi ÚOOÚ a Úřadem vlády ČR.

ÚOOÚ považuje za nutné na tyto informace reagovat a uvést na pravou míru.

Předmětem konzultace byly možnosti plnění Rámcového rezortního interního protikorupčního programu, schváleného usnesením vlády, který stanovoval ministerstvům a ostatním ústředním správním úřadům povinnost zveřejňovat seznam poradců a poradních orgánů, včetně sjednaných odměn.

Závěry této konzultace byly ze strany ÚOOÚ následující:

Na informace o odměnách právnickým osobám za poradní činnost se GDPR v žádném případě nevztahuje.

V případě zveřejňování údajů o odměnách fyzických osob v souvislosti s výkonem výše uvedené poradní činnosti jde o zpracování osobních údajů. Dovolené zpracování je takové, které je možno podřadit pod některý z bodů v čl. 6 odst. 1 písm. a) až f) GDPR (tzv. právní důvody zpracování). ÚOOÚ doporučil Úřadu vlády ČR zvážit aplikaci právního důvodu dle písm. e), tj. nezbytnost zpracování ve veřejném zájmu, které přichází v úvahu, a to právě s ohledem na veřejný zájem a vliv, který poradci a poradní orgány na chod ministerstev a jednání ministrů mají.

Při hodnocení míry veřejného zájmu doporučil Úřad analogicky věnovat pozornost nedávnému nálezu Ústavního soudu, týkajícího se zpřístupňování informací o platech a odměnách ve veřejné sféře.

ÚOOÚ v rámci uvedené konzultace Úřad vlády ČR upozornil, že může poskytnout některá východiska nutná pro posouzení věci, nikoli návod, jak zpřístupňování a zveřejňování údajů správně provádět. O zpracování osobních údajů (vhodném způsobu, žádoucí formě, přiměřeném rozsahu atd.) totiž rozhoduje vždy správce na základě detailní znalosti všech aspektů zamýšleného zpracování, nikoli dozorový úřad.