Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

GDPR – posílení ochrany osobních údajů je tu

  1. Úvod
  2. Novinky
  3. Článek
Datum zveřejnění
Zpět na seznam

Dnešním dnem vstupuje v účinnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů známé také pod zkratkou GDPR. Nařízení přináší lepší a efektivnější ochranu osobních údajů občanů v celém prostoru EU. Na jeho plnění bude v České republice dohlížet Úřad pro ochranu osobních údajů, který zároveň v této oblasti neustále rozšiřuje svoji informační aktivitu pro veřejnost.

„Dnes dochází ke změně právního rámce, kterým se musí řídit všichni, kdo osobní údaje zpracovávají nad rámec vlastních, výlučně osobních nebo domácích činností a jehož se mohou při využívání a případném vymáhání svých práv subjektu údajů dovolávat úplně všichni, kdo se pohybují v Evropské unii nebo evropském hospodářském prostoru,“ komentovala vstup obecného nařízení v účinnost předsedkyně Úřadu Ivana Janů.

Úřad v pátek spustil další telefonní linku k příležitosti nabytí účinnosti GDPR. Jejím cílem je poskytnout nejnutnější konzultaci k tématům týkajícím se obecného nařízení. Veřejnosti je k dispozici na telefonním čísle +420 234 665 800.

Jedná se o nejnovější iniciativu Úřadu k maximální informovanosti obyvatel ČR o obecném nařízení. Již dříve umístil na svůj web speciální rubriku GDPR (obecné nařízení), kam pravidelně vkládá nejnovější informace týkající se GDPR. K tématu navíc dlouhodobě po celé republice vystupují na nejrůznějších přednáškách a seminářích experti ÚOOÚ. V minulém roce se zúčastnili téměř stovky takových akcí, v tom letošním jich je již přes padesát.

Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zavádí v celé Evropské unii některé novinky, které mají za cíl zefektivnit ochranu osobních údajů jejích občanů. Je společnou iniciativou všech států EU, které tak reagovalo na raketové rozšíření internetu v 90. letech a s tím spojená rizika pro lidské soukromí.

Dnes probíhá ustavující jednání Evropského sboru na ochranu osobních údajů, který je tvořen vedoucími jednotlivých dozorových úřadů v členských zemích. Za Českou republiku bude jeho členem předsedkyně Úřadu. Sbor bude zajišťovat jednotné uplatňování GDPR a nahradí stávající expertní pracovní skupinu označovanou jako WP29.

Důležité odkazy:

Základní příručka k GDPR
Pověřenci
Desatero omylů
Otázky a odpovědi
Metodiky