Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Spolek (UOOU-00468/20)

Kontrolující zahájili kontrolu na základě tří stížností. Stěžovatelé shodně uvedli, že zaslali kontrolované osobě (spolku, jehož účelem je, jak je uvedeno ve spolkovém rejstříku: ochrana oprávněných zájmů subjektů kapitálového trhu a drobných investorů v postavení spotřebitelů dle práva EU) žádost o přístup ke svým osobním údajům, aniž by do dne zahájení kontroly obdrželi odpověď.

Pro nesoučinnost byla spolku pravomocně uložena pokuta. V rámci kontroly nicméně Úřad nezjistil, že by ve skutečnosti byla držitelem domény. K jejímu založení a držení se přihlásil jeden z bývalých představitelů kontrolované osoby s tím, že: zaregistroval doménu se záměrem vytvořit svobodný diskuzní prostor pro ty, kteří se cítí podvodným jednáním na kapitálovém trhu poškozeni.

S ohledem na to, že společnost nebyla správcem osobních údajů stěžovatelů podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení, nebylo u ní v této souvislosti shledáno porušení obecného nařízení.

Dokumenty