Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Mateřská škola (UOOU-04358/20)

Kontrola zákonného titulu pro zpracování osobních údajů dle obecného nařízení kamerovým systémem

Důvodem kontroly byl podnět jednoho z rodičů dítěte navštěvujícího vícetřídní mateřskou školu, která provozuje další dvě mateřské školy jako svá odloučená pracoviště. Bylo namítáno zpracování osobních údajů prostřednictvím kamery zabírající prostor šatny, ve které se děti převlékají.  

Úřad zahájil kontrolu, jejímž předmětem bylo dodržování povinností stanovených obecným nařízením a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zejména pak kontrola zákonnosti zpracování osobních údajů v souvislosti s provozem předmětné kamery.  

Kontrolující zjistili, že mateřská škola tím, že umístila a provozuje kamery v prostorách šaten, které jsou určeny pro převlékání dětí, porušila povinnost správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje na základě některého zákonného titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) až f) obecné nařízení. Tím, že mateřská škola zpracovávala osobní údaje dětí, jejich rodičů, resp. osob zaznamenaných kamerovým systémem bez právního titulu, porušila zásadu zákonnosti stanovenou v čl. 5 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení.  

Mateřská škola v průběhu kontroly odstranila kamery ze všech šaten určených pro převlékání dětí ve všech jí provozovaných budovách, proto nebylo vedeno řízení o uložení opatření k nápravě.

Dokumenty