Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Obchodní společnost

Kontrola dodržování povinností při šíření obchodních sdělení byla zahájena na základě 20 stížností, které Úřad obdržel. Obchodní sdělení byla odesílána prostřednictvím e-mailových zpráv a obsahovala nabídky spotřebního zboží, potravin a hraček společně s odkazy na internetové stránky několika internetových obchodů. Úřad na základě technické analýzy elektronických hlaviček předmětných e-mailových zpráv obsahujících obchodní sdělení, které byly součástí podaných stížností, zjistil, že všechny odesílající domény jsou registrovány na kontrolovanou osobu a byla zjištěna též jistá spojitost mezi kontrolovanou osobou a dalším subjektem, v jehož prospěch byla obchodní sdělení taktéž šířena.

Kontrolovaná osoba na oznámení o zahájení kontroly ani na opakované výzvy Úřadu nereagovala, v rámci kontroly nikterak nespolupracovala. Za neposkytnutí součinnosti jí byla uložena pořádková pokuta ve výši 25 000 Kč.

S ohledem na skutečnost, že kontrolovaná osoba v průběhu kontroly neprokázala, že by disponovala souhlasy příslušných adresátů se zasíláním obchodních sdělení, konstatoval Úřad porušení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Dále Úřad konstatoval též porušení § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 480/2004 Sb., a to pro všechna předmětná obchodní sdělení, jelikož neobsahovala totožnost odesílatele, v jehož prospěch jsou obchodní sdělení šířena. V případě jednoho obchodního sdělení Úřad konstatoval též porušení § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., jelikož dané obchodní sdělení nebylo řádně označeno.

Vzhledem k tomu, že za zasílání obchodních sdělení není odpovědný pouze faktický odesílatel, ale na základě objektivní odpovědnosti také ten, v jehož prospěch je obchodní sdělení zasíláno, konstatoval Úřad porušení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb. také u této společnosti, a to v případě obchodních sdělení, která byla v její prospěch zasílána. Tato společnost se v rámci kontroly, stejně jako kontrolovaná osoba, nevyjádřila a požadovanou součinnost neposkytla, za což jí byla uložena pořádková pokuta ve výši 25 000 Kč.

Kontrolovaná osoba námitky proti protokolu o kontrole nepodala. V dané věci tak Úřad zahájí příslušné řízení o přestupku.