Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Prvoligový fotbalový klub (UOOU-01692/20)

Kamerové systémy na stadionu

Kontrola byla zahájena na základě kontrolního plánu pro rok 2020. Předmětem kontroly bylo ověření souladu zpracování osobních údajů dle obecného nařízení prostřednictvím kamerového systému při zajišťování bezpečnosti návštěvníků na stadionu, včetně případného využívání biometrických údajů.

Kontrolovaný zpracovává prostřednictvím kamerového systému osobní údaje návštěvníků na stadionu v podobě obrazových (např. fotografie, video), audiovizuálních či audio záznamů. Dále kontrolovaný zpracovává i údaje o využití permanentní vstupenky v případě, že je návštěvník jejím majitelem. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaný provádí zpracování osobních údajů v jeho dvou kamerových systémech. Kontrolovaný určil účely zpracování osobních údajů (ochrana majetku správce a ochrana života a zdraví osob pohybujících se ve sledovaném prostoru pomocí kamerového systému, určení, výkon nebo obhajoba právních nároků správce, předcházení a odhalování protiprávní činnosti, porušování uděleného zákazu vstupu a porušování návštěvního řádu, doložení výše uvedených závadných jednání subjektu údajů). Zpracování a využívání biometrických osobních údajů nebylo prokázáno.

Dále bylo zjištěno, že kontrolovaný přijal pro ochranu osobních údajů řadu technicko-organizačních opatření, včetně interního předpisu upravujícího provoz kamerového systému, má zpracován záznam o činnosti zpracování a posouzení vlivu zpracování na ochranu osobních údajů pro kamerový systém (DPIA). Kontrolovaný provádí pravidelná školení zaměstnanců. Na provoz kamerových systémů má uzavřenou smlouvu se zpracovatelem.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení povinností vyplývajících z obecného nařízení.