Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Obchodní společnost (UOOU-01824/20)

Kontrola dodavatele ambulantního informačního systému PC DOKTOR

Kontrola byla zahájena na základě kontrolního plánu Úřadu pro rok 2020 a zaměřila se na postavení kontrolované osoby jako dodavatele ambulantního informačního systému PC DOKTOR poskytovatelům zdravotních služeb a dodržování povinností stanovených v obecném nařízení v souvislosti s poskytováním služeb při provozování tohoto systému.

Předmětem kontroly bylo zpracování osobních údajů při provozování aplikace PC DOKTOR se zaměřením na postavení kontrolované osoby a plnění na něj navazujících povinností stanovených obecným nařízením, zejména pak v čl. 5, čl. 6, čl. 12 až 23, čl. 25 a čl. 28 až 32 tohoto nařízení.

Kontrolovaná osoba je v postavení zpracovatele osobních údajů podle čl. 4 bod 8) obecného nařízení, neboť zajišťuje poskytovatelům zdravotních služeb na základě uzavřených smluv službu spočívající v poskytování technické podpory. Při poskytování vzdálené technické podpory dochází v některých případech a v návaznosti na pokyn příslušného správce k nahlížení na osobní údaje kontrolovanou osobou, případně může provádět s daty další úkony (převod dat či jiné úpravy).

Kontrolou nebylo zjištěno porušení povinností zpracovatele osobních údajů.