Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Obchodní společnost (UOOU-00660/20, UOOU-03074/20)

Zpracování osobních údajů při přímém marketingu

Kontrola byla provedena na základě několika stížností. Jejím předmětem bylo zpracování osobních údajů klientů/potencionálních klientů.

Stěžovatelé uvedli, že byli kontaktováni kontrolovanou osobou, aniž by jí poskytli své osobní údaje. Podle stěžovatelů měla kontrolovaná osoba k dispozici minimálně jejich jméno, telefonní číslo, rodné číslo, číslo účtu a informace o provizích.  

Kontrolovaná osoba uvedla, že je pouze holdingovou společností a činnosti, které jsou předmětem kontroly, provádí její dceřiná společnost. Kontrolovaná osoba tedy nebyla v pozici správce. Kontrola byla ukončena a ve stejné věci zahájena u dceřiné společnosti.

Kontrolou dceřiné společnosti bylo zjištěno, že obchodníci/poradci kontrolované osoby použili minimálně v případě stěžovatelů k jejich kontaktování osobní údaje, které jim byly známy z jejich předchozí obchodní činnosti (do roku 2016) za účelem přímého marketingu (telefonické hovory), čímž zároveň porušili smlouvu o spolupráci pro podřízeného zprostředkovatele obchodní sítě, uzavřenou s předchozí společností. Nešlo tedy o zákonné zpracování ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. a) obecného nařízení. Stejně tak kontrolovaná osoba nezpracovávala osobní údaje korektně, neboť zpracovávala osobní údaje získané, resp. shromážděné v rámci činnosti pro společnost, se kterou měli obchodníci/poradci kontrolované osoby sjednanou smluvní spolupráci, spolupráci ukončili a zpracovávají tyto osobní údaje pro jiného správce. Dále porušila povinnost zpracovávat osobní údaje transparentním způsobem. Obchodníci/poradci kontrolované osoby minimálně v případě stěžovatelů nedisponovali žádným legitimním titulem pro další zpracování jejich osobních údajů. Zpracování takovýchto osobních údajů nemůže být nezbytným pro účely oprávněných zájmů příslušného správce (kontrolované osoby) či třetí strany.

Kontrolovaná osoba tedy zpracovávala osobní údaje stěžovatelů ve smyslu čl. 6 odst. 1 obecného nařízení neoprávněně, tedy protizákonně, protože nedisponovala ani jedním legitimním titulem k takovému zpracování.

Kontrolou bylo konstatováno porušení ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. a) a ustanovení čl. 6 odst. 1 obecného nařízení. Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba závadný stav napravila, neuložil Úřad opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  Uloženou pokutu ve výši 10 000 Kč uhradila.