Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Obchodní společnost nebankovní registr

Kontrola neoprávněného zpracování osobních údajů v nebankovním registru klientských informací

Kontrola byla zahájena na základě stížnosti stěžovatele na neoprávněné zpracování jeho osobních údajů kontrolovanou osobou v registru NRKI po ukončení leasingové smlouvy.  

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností správce při zpracování osobních údajů klientů – fyzických osob, zejména stěžovatele podle nařízení (EU) 2016/679, se zaměřením na čl. 5 odst. 1 písm. a), b), c), e), čl. 6 nařízení (EU) 2016/679. Byly kontrolovány povinnosti kontrolované osoby podle č. 5 nařízení (EU) 2016/679 (zásady), a to zákonnost a transparentnost zpracovávaných osobních údajů, účely zpracování, přiměřenost osobních údajů s ohledem na účely zpracování, výmaz, oprava a doba zpracování. Dále byla kontrolována zákonnost zpracování podle § 6 nařízení (EU) 2016/679.

V průběhu kontroly rozhodl inspektor Úřadu o přerušení kontroly v dané věci. Důvodem byla skutečnost, že Městský soud v Praze dne 21. března 2017 přerušil řízení ve věci žaloby, podané sdružením SOLUS proti rozhodnutím Úřadu pro ochranu osobních údajů (spis. zn. 10a212L/2-13), a podal k Ústavnímu soudu ČR návrh na zrušení ustanovení § 20z zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Zároveň dne 23. ledna 2018 rozhodl Ústavní soud ČR o návrhu skupiny senátorů na zrušení části § 20z zákona o ochraně spotřebitele, tak, že dva výše uvedené návrhy spojuje v jedno řízení. O obou návrzích Ústavní soud ČR dosud nerozhodl (poslední ověření 24. 06. 2020).

Kontrolovaná osoba nepodala námitky proti kontrolním zjištěním.