Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Změna registrace u praktického lékaře

Velice často se na Úřad obracejí občané se stížnostmi, že jim bez jejich vědomí byla změněna registrace u praktického lékaře nebo došlo ke změně jejich zdravotní pojišťovny.

Právo pacienta na změnu praktického lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost upravuje příslušné ustanovení zákona o péči o zdraví lidu, přičemž samotnou změnu při převzetí lékaře do péče řeší zákon o veřejném zdravotním pojištění. Konkrétní postup nejen pacienta a lékaře upravují příslušné podzákonné předpisy rezortu zdravotnictví. Se změnou registrujícího lékaře úzce souvisí i povinnost VZP vést centrální registr pacientů a navazující povinnost příslušné zdravotní pojišťovny evidovat nejen změnu lékaře, ale hradit za pacienta registrujícímu lékaři tzv. kapitační platbu.

V rámci kontroly prováděné v jednom nestátním zdravotnickém zařízení provozujícím síť poboček praktických lékařů v ČR bylo zjištěno, že zde došlo k zaregistrování nové pacientky, a to včetně zaslání povinné informace VZP. Tato registrace byla ovšem provedena bez vědomí stěžovatelky, která se o změně dozvěděla až při návštěvě své praktické lékařky. V daném případě bylo konstatováno, že k přeregistrování došlo chybou lékaře – zaměstnance kontrolovaného zařízení, který omylem vyplnil elektronický registrační formulář a na základě této skutečnosti byl celý registrační proces, včetně změny zápisu v registru VZP a změny zasílání kapitačních plateb, proveden zcela automatizovaně, bez jakékoliv kontroly. Teprve po zásahu pacientky došlo k okamžité nápravě a vrácení registrace do původního stavu. Kontrolou bylo zjištěno, že pacient, který žádá o změnu praktického lékaře, vyplňuje tzv. registrační list, na kterém se uvádějí jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, číslo pojištěnce (rodné číslo), datum podání registračního listu a identifikace nového zdravotnického zařízení, resp. nového praktického lékaře a podpis pacienta. Na základě takto vyplněného registračního listu provádí nový registrující lékař změnu v centrální evidenci VZP prostřednictvím dálkového elektronického přístupu, přičemž má za povinnost registrační list uschovat ve svém zařízení. Takto upravený postup a rozsah vyžadovaných osobních údajů je často zneužíván, protože údaje lze získat například z obchodního nebo živnostenského rejstříku. K rozlišení, zda registrační list podal skutečně pacient, slouží pouze podpis, který však nemá nový registrující lékař s čím porovnat.