Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Osobní údaje studentů na internetu ZÚ

Prakticky současně s případem nestandardního studia na Právnické fakultě vedl Úřad se Západočeskou univerzitou správní řízení ve věci jiného zveřejňování osobních údajů studentů. Nejpozději ke dni 28. ledna 2010 univerzita zveřejnila prostřednictvím veřejně přístupných internetových stránek právnické fakulty www.fpr.juristic.cz seznam 169 studentů 2. ročníku v akademickém roce 2009/2010 přihlášených ke státní zkoušce a seznam 204 studentů 5. ročníku v akademickém roce 2009/2010 přihlášených na závěrečnou státní soubornou zkoušku (trestní právo, správní právo); tyto seznamy obsahovaly osobní údaje studentů v rozsahu jméno, příjmení, osobní číslo, datum a čas konání zkoušky. Úřad konstatoval, že skutečnost, že jsou zveřejněny průběh a vyhlášení výsledků státních zkoušek veřejné, ještě neznamená, že je možné zveřejnit prostřednictvím internetu seznam konkrétních studentů zařazených k jednotlivým termínům konání těchto státních zkoušek. Veřejnost státních zkoušek ještě neznamená, že by s ní byla spojena právní povinnost ve smyslu § 5 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů zveřejnit předem seznam účastníků této zkoušky. Pokud univerzita zveřejňuje osobní údaje za účelem pozvání studentů ke zkoušce a jejich informování o termínu a čase zkoušky, nemá veřejnost či neveřejnost zkoušky s tímto účelem zpracování žádnou souvislost.

Za porušení povinnosti stanovené v § 13 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů - přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů a spáchání správního deliktu - byla Západočeské univerzitě v Plzni uložena pokuta. Splnění povinnosti přijmout dostatečná opatření směřující k tomu, aby osobní údaje nebyly vystaveny riziku neoprávněného zpracování či využití, předpokládá, že správce důsledně zváží veškerá rizika, která jsou s prováděným zpracováním osobních údajů spojena, a přijme odpovídající opatření k jejich vyloučení. Zveřejnění seznamů studentů za účelem jejich řádného pozvání ke státní závěrečné zkoušce bylo nepochybně jednáním v rozporu s těmito požadavky zákona, jelikož k údajům zveřejněným prostřednictvím internetových stránek měl přístup neomezený okruh osob. Tyto seznamy byly dále zveřejněny i po datech konání jednotlivých státních závěrečných zkoušekPrakticky současně s případem nestandardního studia na Právnické fakultě vedl Úřad se Západočeskou univerzitou správní řízení ve věci jiného zveřejňování osobních údajů studentů. Nejpozději ke dni 28. ledna 2010 univerzita zveřejnila prostřednictvím veřejně přístupných internetových stránek právnické fakulty www.fpr.juristic.cz seznam 169 studentů 2. ročníku v akademickém roce 2009/2010 přihlášených ke státní zkoušce a seznam 204 studentů 5. ročníku v akademickém roce 2009/2010 přihlášených na závěrečnou státní soubornou zkoušku (trestní právo, správní právo); tyto seznamy obsahovaly osobní údaje studentů v rozsahu jméno, příjmení, osobní číslo, datum a čas konání zkoušky. Úřad konstatoval, že skutečnost, že jsou zveřejněny průběh a vyhlášení výsledků státních zkoušek veřejné, ještě neznamená, že je možné zveřejnit prostřednictvím internetu seznam konkrétních studentů zařazených k jednotlivým termínům konání těchto státních zkoušek. Veřejnost státních zkoušek ještě neznamená, že by s ní byla spojena právní povinnost ve smyslu § 5 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů zveřejnit předem seznam účastníků této zkoušky. Pokud univerzita zveřejňuje osobní údaje za účelem pozvání studentů ke zkoušce a jejich informování o termínu a čase zkoušky, nemá veřejnost či neveřejnost zkoušky s tímto účelem zpracování žádnou souvislost.

Za porušení povinnosti stanovené v § 13 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů - přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů a spáchání správního deliktu - byla Západočeské univerzitě v Plzni uložena pokuta. Splnění povinnosti přijmout dostatečná opatření směřující k tomu, aby osobní údaje nebyly vystaveny riziku neoprávněného zpracování či využití, předpokládá, že správce důsledně zváží veškerá rizika, která jsou s prováděným zpracováním osobních údajů spojena, a přijme odpovídající opatření k jejich vyloučení. Zveřejnění seznamů studentů za účelem jejich řádného pozvání ke státní závěrečné zkoušce bylo nepochybně jednáním v rozporu s těmito požadavky zákona, jelikož k údajům zveřejněným prostřednictvím internetových stránek měl přístup neomezený okruh osob. Tyto seznamy byly dále zveřejněny i po datech konání jednotlivých státních závěrečných zkoušek.