Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Osobní údaje studentů na internetu UK

Také Univerzita Karlova v Praze zveřejnila v souvislosti se zpracováním osobních údajů studentů údaje, o nichž tak zákon nestanoví, a aniž získala předchozí souhlas studentů. Ode dne 9. září 2009 byly osobní údaje studentů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy zveřejněny na internetových stránkách fakulty (www.lf2.cuni.cz) jako seznam 170 studentů 1. ročníku studijního odboru Všeobecné lékařství v rozsahu jméno, příjmení a datum narození a jejich zařazení do okruhů pro akademický rok 2009/2010. Konstatováno bylo porušení povinnosti podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů, zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny a k jinému účelu jen v mezích ustanovení § 3 odst. 6 tohoto zákona o ochraně osobních údajů, nebo pokud k tomu dal subjekt údajů předem souhlas. Předem stanovený účel zpracování, jímž je vedení matriky studentů a organizační zajištění studia, byl zveřejněním osobních údajů studentů překročen. Na postup školy není možné aplikovat žádnou z výjimek stanovených v § 3 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů. Univerzita navíc disponuje veřejně nepřístupným informačním systémem, prostřednictvím kterého informuje studenty o záležitostech týkajících se jejich studia; studenti do něho mají přístup prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla.