Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Matrika studentů

Na základě stížnosti byla provedena kontrola Matriky studentů, jejímž správcem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „Ministerstvo“) a zpracovává ji Ministerstvem řízený Ústav pro informace ve vzdělávání.

Každá škola a školské zařízení zpracovávají osobní údaje žáků a studentů, kteří je navštěvují, v Matrice žáků a studentů (dále jen „studentů“). Některé osobní údaje z těchto matrik jsou předávány do centrální matriky studentů, kde jsou žáci a studenti vedeni pod svými rodnými čísly, tudíž nejde o anonymizované údaje, ale jedná se o údaje osobní. Toto zpracování je prováděno na základě ustanovení § 28 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška o dokumentaci škol“).

Údaje se tzv. anonymizují a studenti vystupují pod jinými kódy, ovšem tak, že lze každý rok přidávat další informace a výsledně vznikají časové řady všech studentů v trvání 9 – 13 let, které vypovídají o studijní trase každého českého studenta. Tím vzniká vlastně registr studentů, který dle názoru Úřadu nelze podřadit pod ustanovení § 28 školského zákona: Ministerstvo, popřípadě jím zřízená organizace, sdružuje pro statistické účely a plnění dalších povinností podle tohoto zákona údaje z dokumentace škol a školských zařízení a ze školních matrik. Ministerstvo se domnívá, že další povinnosti zahrnují zpracování těchto časových řad, které slouží pro účely mapování průchodnosti vzdělávací soustavy. Naopak Úřad se domnívá, že pro zpracování pro statistické účely lze osobní údaje shromáždit každý rok, statisticky zpracovat a zlikvidovat. V žádném případě takto definovaný účel nestačí pro vytvoření registru všech studentů.

Matrika studentů zpracovává také údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělání. Tyto údaje lze ovšem dle zákona zpracovávat pouze anonymně. Způsob zpracování, který zvolilo Ministerstvo – tj. že každý žák byl jednou charakterizován rodným číslem a informacemi o studiu, a podruhé kódem, informacemi o studiu a informacemi o zdravotních obtížích – nebyl anonymní.