Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

  1. Úvod
  2. Činnost
  3. Ochrana osobních údajů
  4. Ukončené kontroly
  5. Kontroly za rok 2010
  6. Kontrola Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové

Kontrola Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové

V termínu stanoveném kontrolním plánem byla provedena kontrola v Krajském státním zastupitelství v Hradci Králové. Bylo prověřeno dodržování všech relevantních povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem č. 133/2000 Sb., k jejichž kontrole je Úřad příslušný při zpracování osobních údajů osob zúčastněných na trestním řízení.

Tyto údaje Krajské státní zastupitelství zjišťuje z dokumentů, nebo vytváří vlastní činností, vkládá do rejstříků a evidenčních pomůcek, uchovává a dále používá; používání zahrnuje ověřování aktuálních hodnot. Tyto operace jsou organizačně uspořádány podle ustanovení věcně příslušných předpisů a jsou založeny na vedení spisové dokumentace a na automatizovaném zpracování v interním systému ISYZ; operace zahrnují používání osobních údajů vně vedení příslušné aplikace. ISYZ – Informační systém pro státní zastupitelství - je počítačový informační systém pro vedení evidencí stanovených státnímu zastupitelství právním předpisem, tj. i všech rejstříků a vybraných evidenčních pomůcek. Obsah ISYZ je dán kancelářským řádem. Systém zahrnuje propojení na informační systém evidence obyvatel. Pro zjišťování již zpracovaných osobních údajů je stanoven přesný postup.

Rovněž Centrální evidence stíhaných osob (dále jen „CESO“) je elektronickým datovým souborem osobních údajů. V CESO se evidují vybrané údaje z trestního řízení včetně osobních údajů obviněných nebo podezřelých. CESO je centrálně spravovanou databází s třívrstvou architekturou. Databázový server spravuje Nejvyšší státní zastupitelství České republiky. V obvodu působnosti Krajského státního zastupitelství je přístup do CESO výlučně přes ISYZ; databáze CESO potřebné údaje samočinně přebírá. Krajské státní zastupitelství má přístup do CESO pouze pro povolené vkládání dat a dotazů nezbytných pro výkon působnosti státního zastupitelství. Tato zjištění platí pro všechna státní zastupitelství v České republice.

V prověřovaném vzorku záznamů CESO nebyly u Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové zjištěny žádné známky navozující pochybnost o důsledném dodržování parametrů stanovených zákonem o ochraně osobních údajů. Ke všem auditním záznamům existuje odpovídající spisová dokumentace a u všech byl proveden záznam do spisu podepsaný oprávněným uživatelem. Obecná opatření k zabezpečení osobních údajů jsou stanovena především v normativních dokumentech; na kancelářský řád navazují aplikačně zaměřené dokumenty, které zavádějí specifická bezpečnostní opatření pro jednotlivé datové soubory, a to buď na resortní úrovni (pokyny obecné povahy nejvyššího státního zástupce), nebo na úrovni krajského státního zastupitelství (pokyny krajské státní zástupkyně). Krajská státní zástupkyně mj. rozhodla o provádění kontroly záznamů přenášených z ISYZ do CESO.