Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Kamery v psychiatrických léčebnách

Velice komplikovaná byla kontrola provedená inspektorkou Úřadu na základě podnětu zástupkyně veřejného ochránce práv ve dvou psychiatrických léčebnách. Obě léčebny jsou současně využívány i jako detenční zařízení, ve kterých jsou umísťovány osoby na základě rozhodnutí soudu o nařízené ochranné léčbě. Jedná se o pacienty po výkonu trestu odnětí svobody, kterým je ve většině případů nařízena sexuologická ochranná léčba. Pacienti jsou přijímáni běžnými zdravotnickými pracovníky přímo od policie nebo od vězeňské služby, navíc často v neklidném stavu. Vzhledem k předchozímu šetření kanceláře veřejného ochránce práv bylo v rámci kontrol Úřadu zjištěno, že v obou léčebnách byl provoz kamerových systémů změněn tak, že nyní není pořizován záznam z kamerového systému a nedochází tak ke zpracování osobních údajů pacientů ve smyslu § 4 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů. Inspektorka Úřadu však rovněž konstatovala, že ač je tato léčebna využívána jak pro zdravotnické pacienty s běžnou léčbou, tak i pro pacienty umístěné na základě rozhodnutí soudu, není otázka bezpečnosti, včetně zákonné úpravy používání kamerových systémů řešena ani rezortem zdravotnictví, ani rezortem spravedlnosti. Zástupci obou léčeben téměř ve shodě uváděly, že v zařízení dochází k napadání zaměstnanců, spolupacientů a k poškozování majetku. Kromě své zdravotnické náplně tak léčebny suplují dosud neexistující detenční ústavy, ovšem bez oprávnění, kterými disponují vězeňská zařízení.