Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Dozorová činnost VZP

Inspektor Úřadu převzal stížnost zaslanou ředitelem sociálního zařízení, které se stará o těžce postižené pacienty. Obsahem stížnosti byla skutečnost, že oblastní pobočka zdravotní pojišťovny provádí v sociálním zařízení kontrolu a v rámci této kontroly zkopírovala kompletní zdravotnickou dokumentaci tří pacientů-klientů sociálního zařízení v rozsahu 680 stránek a tyto kopie si odvezla. Dle stěžovatele tím došlo k neoprávněnému shromažďování a zpracování osobních údajů a citlivých údajů pacientů, a to v rozporu se zákony upravujícími dozorovou činnost VZP, se zákonem o péči o zdraví lidu, který upravuje nakládání se zdravotnickou dokumentací, a zákonem o veřejném zdravotním pojištění. V rámci kontroly bylo zjištěno, že sociální zařízení je současně smluvním zdravotnickým zařízením VZP, ve kterém jsou na základě příslušného zákonného zmocnění revizní lékaři oprávněni kontrolovat využívání zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění, a to včetně pořizování si kopií zdravotnické dokumentace i zařazení pořízených fotokopií do spisu prováděného šetření. V opačném případě by tak bylo VZP, resp. i dalším zdravotním pojišťovnám znemožněno kontrolovat a posuzovat odůvodněnost léčebného procesu, předepisování léčivých přípravků, prostředků zdravotnické techniky a porovnání vynaložených nákladů se skutečností a rozsahu a druhu zdravotní péče odpovídající zdravotnímu stavu pojištěnce.