Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Aplikace zákona o ochraně osobních údajů v kynologii

V Evropě, a tedy rovněž v České republice, existují dvě navzájem se neuznávající kynologické organizace. Uveďme na vysvětlenou: Československá kynologická unie vnikla v roce 1929 (ČSKU) a zastupovala kynologii vůči zahraničí. Na generálním zasedání FCI (Federation cynologique internationale) pořádaném ve dnech 21.-23. března 1934 v Monte Carlu se stalo Československo řádným členem zastoupeným právě ČSKU. V současné době je právním nástupcem Českomoravská kynologická unie. Současně existuje i Českomoravská kynologická federace, která je členem UCI - United kennel Club Internationale, což je kynologická organizace, která byla založena před 50 lety v tehdejší Spolkové republice Německo.

Kynologie je zájmová činnost, sloužící k zachování charakteristických vlastností jednotlivých plemen.

Majitelé psů, tj. jejich chovatelé, se organizují do klubů dle příslušných psích ras. Každý klub se řídí vlastními stanovami a je zřízen dle občanského zákoníku jako zájmové sdružení osob. Tyto kluby se za účelem zahraničního zastoupení sdružují do výše uvedených organizací. Každý z nich zpracovává osobní údaje svých členů; zpracováním osobních údajů je třeba chápat nejen informace o členech, ale i většinu informací o jednotlivých psech, neboť tito psi jsou vlastněni svými majiteli, a tudíž se de facto jedná o osobní údaje jejich majitelů. Osobní údaje, jak stanoví zákon o ochraně osobních údajů, lze v daném případě zpracovávat pouze se souhlasem subjektu údajů, tedy jednotlivých členů. Rozsah zpracovávaných údajů se musí řídit příslušným účelem, rozsah nad nutný rámec daný účelem nelze rozšířit ani se souhlasem majitele psa (subjektu údajů vlastnícího psa).

Je nepochybné, že většinu pravidel zpracování osobních údajů majitelů psů lze zapracovat do stanov jednotlivých klubů a majitelé potom dávají souhlas se zpracováním svých údajů jakožto majitelé určitého psa vstupem do konkrétního klubu. Souhlas však bude vždy třeba pro různé další informace týkající se jednotlivých členů či jejich psů, budou-li zveřejňované na webových stránkách klubů či v různých písemných materiálech.

Pokud jsou však některé údaje dále předávány či zveřejňovány samotným majitelem, tak není takové zpracování třeba ošetřit zvláštním souhlasem, neboť ten je vyjádřen již konáním majitele. Rozsah takto předávaných informací ale musí být samozřejmě v souladu s účelem.

Kynologie nemůže být provozována komerčně, tzn. chov psů za účelem obchodu je nepřípustný, a nelze tedy pohlížet na chovatele jako na podnikatele, a ochrana osobních údajů je tak aplikovatelná v plném rozsahu.